Kamu Personeli Alım İlanları

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yayımladığı ilan ile Sosyal Hizmet Merkezlerimizde görevlendirilmek üzere 12 Danışma-Yönlendirme Elemanı alınacağını duyurdu. İşte detaylar:

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (12)

ASDEP Alım İlanına Kimler Başvurabilir?

Türk vatandaşı olan

* Kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı (31.12.2017) itibari ile erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* İkametgâh belgesi

* Nüfus cüzdanı fotokopisi (Aslı İdarece Görülecektir)

* Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)

* Diploma fotokopisi (Aslı veya Tasdikli Sureti İdarece Görülecektir)

* Askerlik durumunu gösterir belge (Muaf/Erteleme/Terhis)

* KPSS P3 Belgesi

Başvuru Süreci:

* Afyonkarahisar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP personeli alım ilanı başvuruları 27 Mart – 06 Nisan 2017 tarihleri mesai saatleri içerisinde Aile ve Sosyal Politikalar Afyonkarahisar İl Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir