Kamu Personeli Alım İlanları

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yayımladığı duyuru ile İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle mülakat usulüyle 16 hizmet alım personeli alınacağını duyurdu. İlana göre;

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (16)

Başvuru Şartları Nelerdir?

* Türk Vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

*  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak

* Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

*  ÖSYM tarafından 2015 veya 2016 tarihlerinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS/P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak

Başvuru İçin Gereken Belgeler Neler?

* Başvuru Formu

* KPSS Sonuç Belgesi

*  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)

*  Adli Sicil Belgesi (Resmi Kurumlar için ibaresi yer alması gerekmektedir)

* Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir.)

*  E-Devlet sisteminden alınacak “Diploma Teyit Belgesi”

* Askerlik Durumunu gösterir belge (Erkek adaylar için)

*  Sağlık Raporu (Aile Hekimlerinden alınabilir)

* Varsa sertifika veya kurs belgeleri (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Balıkesir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 27 Mart – 07 Nisan 2017 tarihleri arasında  Aile ve Sosyal Politikalar Balıkesir İl Müdürlüğüne şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir