Mevzuat

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğin Değişiklik

Başarılı Lisansüstü öğrencileri azami süre içerisinde kayıt yatırmazsa danışman ve konu üniversiteye bağlı enstitünün yönetim kurulu tarafından düşürülebilir. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğindeki değişiklik lisans üstü öğrencilerini yakından ilgilendiriyor.

Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Resmi gazetede yayınlanan duyuruya göre Beykent Üniversitesinin Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesine ekleme yapıldı. Yönetmelikte yapılan değişiklik Beykent Üniversitesinin lisansüstü  programlarını başarıyla tamamlayan öğrencileri yakından ilgilendiriyor.Azami süre içerisinde kayıt yaptırmayan öğrencilerin üzerlerindeki danışman ve konu enstitü yönetim kurulu tarafından düşürülecek.

Resmi gazetede yayımlanan duyuruya göre Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29’uncu maddesine ekleme yapıldı.Buna göre azami süre içerisinde lisansüstü programlarını başarıyla tamamlayan öğrenciler için enstitülerde özel bir kayıt yapılacak.

Kaydını yeniden yaptıran öğrenciye tez danışmanı ve konusu atanabilir

Azami sürenin bitimindne itibaren bir ay içerisinde ilgili enstitüye tekrar kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üzerlerindeki danışman ve konunun düşmesine ilgili enstitü  yönetim kurulu tarafından karar verilecek. Ulusal Tez Merkezine Rektörlük Tarafından bildiri yapılacak. Öğrenci yeniden kayıt yaptırırsa ilgili hükümler doğrultusunda tez danışmanı ve tez konusu yeniden atanacak. Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girecek ve yönetmelik hükümleri Beykent Üniversitesi Rektörü tarafından  yürütülecek.

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/11/2013 tarihli ve 28829 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Beykent Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(6) Azami süresi içinde lisansüstü  programlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerin durumu için enstitülerde özel bir kayıt tutulmasına, azami sürenin bitiminden itibaren bir ay içinde ilgili enstitüye tekrar kayıt yaptırmayan öğrencilerin, üzerlerindeki danışman ve konunun düşmesine  ilgili enstitü yönetim kurulu tarafından bir ay içinde karar verilir. Ulusal Tez Merkezine Rektörlük tarafından bildirilir. Öğrenci yeniden kayıt yaptırdığında, ilgili hükümlere göre, tez danışmanı ve tez konusu yeniden atanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Beykent Üniversitesi Rektörü yürütür.
 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
22/11/2013 28829
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
1- 20/8/2014 29094
2- 27/10/2015 29515