Kamu Personeli Alım İlanları

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı ilanda; ASDEP Projesi Kapsamında  personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapılacak olup, Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet vermekte olan Boyabat Sosyal Hizmet Merkezimizde 2 (iki), Sinop Sosyal Hizmet Merkezimizde 4 (dört) kişi görevlendirilmek üzere toplam 6 (altı)  Danışma ve  Yönlendirme Görevlisi  alımı yapılacağını duyurdu.

Alınacak Personel:

* ASDEP Personeli (6)

Başvuru Şartları Neler?

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 1 yıl erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak

* Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016(lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Mezuniyet belgesi

* KPSS Sonuç Belgesi

* 1 adet vesikalık fotoğraf

* Başvuru Formu

* Özgeçmiş

Başvuru Süreci:

* Sinop Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personel alım ilanı başvuruları 20 Mart- 14 Nisan 2017 mesai bitimine kadar ilgili müdürlüğe şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir