Kamu Personeli Alım İlanları

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Personeli Alıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde bir ilan yayımlayarak özel hizmet alımı yoluyla çalıştırılacak olan 10 kişilik Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi alınacağını duyurdu. İlana göre;

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (10)

Başvuru Şartları:

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmayan

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

*  Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 31 Aralık 2017 tarihine kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan, (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde 2017 KPSS P3 sonucu ile de başvurular kabul edilir.)

* Başvuruda bulunanların en yüksek puana göre yukarıdan aşağı sıralanması neticesinde, alınacak Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi sayısının 5 (beş) katı aday içerisinden yapılan mülakat/değerlendirme sonucunda asil listeye girmiş olan, (Yapılan değerlendirme sonucunda sınavı kazanıp asil listeye girmiş olan personelin işe başlamaması, işten ayrılması vs. durumları göz önünde bulundurularak, idareye verilen yetki sayısınca yedek liste belirlenir.)

Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler:

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)

*  İkametgah Belgesi

*  Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir)

*  Diploma Aslı ve Fotokopisi

*  2015-2016 KPSS Sonuç Belgesi

* 2 Adet vesikalık fotoğraf

*  E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

*  Askerlik durumu itibari ile askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapanlar için terhis belgesi yahut en az 31 Aralık 2017 tarihine kadar erteletmiş ya da  yedeğe geçirilmiş olduğuna dair belge.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir