Kamu Personeli Alım İlanları

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı ilan ile Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezlerinde çalıştırılmak üzere Sosyal Hizmet, Sosyoloji, Psikoloji, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Çocuk Gelişimi, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümlerinden mezun olan Özel Hizmet Alımı Yoluyla 12 (on iki) Danışma Yönlendirme/ASDEP Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. İşte detaylar:

Alım Yapılacak Kadro ve Sayılar:

* ASDEP Görevlisi (12)

ASDEP Alım İlanına Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Terör Örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı oluşum veya gruplara üyeliği mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak

* Yurdun her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almış olmak. Puan sıralaması yapılırken adayların 2015 ve 2016 yılında girmiş oldukları sınavda aldığı en yüksek puan dikkate alınacaktır

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Fotoğraflı Başvuru Formu

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Lisans Diploma fotokopisi

* KPSS Sonuç belgesi

* Fotoğraflı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Burdur Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 27 Mart- 10 Nisan 2017 tarihleri arasında ilgili Müdürlüğe şahsen yapılacak.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir