Kamu Personelleri

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Sözlü Mülakata Hak Kazanan Adaylar Açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanlığından yayımlanan duyuruda Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı sözlü mülkata katılmaya hak kazanan adayların yayımlandığı belirtildi. Duyuru ” GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCILIĞI YAZILI YARIŞMA SINAVI SONUÇLARI İLE SÖZLÜ YARIŞMA SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARA İLİŞKİN DUYURU ” başlığı ile paylaşıldı. 

Duyurunun detayları ise şöyle;

Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı yazılı bölümü sınav sonuçları tercihler.gsb.gov.tr internet adresinde yayımlanmıştır.

Sınavda başarılı olarak sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların, aşağıdaki belgeleri 29/04/2016 tarihine kadar Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.

– Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin ya da eğitimini yurtdışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

– KPSS sonuç belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı örneği,

– İki adet vesikalık fotoğraf,

– Sağlık durum beyanı,

– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyan, ( askerlik yapmış ise terhis belgesi)

– Adli sicil kayıt belgesi, e-devlet kapısı adresi kullanılarak da temin edilebilir.

Yarışma sınavının sözlü aşaması 30/05/2016 – 03/06/2016 tarihleri arasında Örnek Mahallesi Oruç Reis Caddesi No:13 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü sınava ilişkin diğer hususlar adayların belge teslim sürecinin tamamlanmasına müteakiben Bakanlığımız internet sayfasında duyurulacaktır.