Genel

Memurlara Büyük Bir Şok

Örgüte üye oldukları iddiası ile işten çıkartılmayı gerekçe gösteren Başbakanlık’ın Genelgesi Resmi Gazete’de de yayımlandı. Genelgeye göre kamudaki çalışanların hakkında alakalı mevzuat çerçevesinde idari nitelikli işlemler yetkili olan amirler tarafından ivedilik ile yapılacaktır, suç olduğu iddia edilmekte olan fiiller yönünden ise durum ivedilik ile adli mercilere bildirilecektir.

Başbakan görevindeki Ahmet Davutoğlu imzası bulunan genelgede; ”Türkiye Cumhuriyeti Devleti, ülkesi ve de milleti ile bölünmez olan bütünlüğünü milli güvenliğini ve de kamu düzenini tehdit etmekte olan, devlet otoritesini zaafa uğratmayı amaçlamakta olan, iç ile dış güvenliği bozmaya çalışmakta olan, vatandaşların temel hak ile hürriyetlerini yok etmeye yönelik eylemler ve saldırılarda bulunmakta olan terör örgütleri ya da legal görünüm altındaki illegal faaliyet yürüten yapılar ile mücadelesini hukuki zeminde etkin bir biçimde yürütülmektedir.

Anayasal bir hakkın kullanılması sonucunda kamu hizmetine giren ve de Devlet adına millete hizmetle yükümlü bulunan kamu çalışanlarının  en önemli vasıfları  ise dürüstlük, tarafsızlık ve de Anayasa ile kanunlara bağlı olmasıdır. Kamu çalışanlarının hizmet içinde ve de dışındaki davranışlarının, resmi sıfatlarının gerektirmekte olduğu nitelikler ile bağdaşır olması mecburidir. Devletin ve de ülkenin menfaatlerini korumak ile yükümlü bulunan kamu çalışanlarının; Anayasaya ve  de kanunlara sadakat ile hareket etmeleri, tarafsızlık ile eşitlik ilkelerine bağlı kalıp, davranışları ile kendilerine duyulmakta olan güveni  hiç bir şekilde zedelememeleri gerekmektedir. Bu çerçeve kapsamında, kamu çalışanları, kanunların suç saymış olduğu eylemleri işlemek amacı ile kurulan örgüt ya da yapılarla hiçbir şekilde ilişki içerisine giremez; bu yönde faaliyet göstermekte olan herhangi bir harekete ve gruplaşmaya, teşekküle ya da derneğe katılamaz veyahut bunlara yardım ve de yataklık edemezler.