Personel Alımı

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 68 ASDEP Görevlisi Alım İlanı

Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı ilanda, Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere tercihen 34 Bayan ve 34 Erkek olmak üzere toplam 68 kişi özel hizmet alımı Danışma-Yönlendirme Elemanı alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre;

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (68)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya  daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûmolmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terror örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin heryerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve  bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 Lisans yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan alan

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi

* Adli Sicil Kaydı

* Askerlik Durumu Itibariyle Askerlikle Ilgisi Bulunmamak Veya Muvazzaflık Hizmetini Yapmış Yahut En Az 2017 Yılı Sonuna Kadar Erteletmiş Veya Yedeğe Geçirilmiş Olmak

* Sağlık Raporu Tek Hekimden (Aile Hekimliğinden de alınabilir)

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık, Aile Ve Tüketici Bilimleri Bölümleri Mezunları Ve  Bu Bölümlere Denkliği Yükseköğretim Kurulu Tarafından Kabul Edilen Yurtiçindeki Veya Yurtdışındaki Öğretim Kurumlarından En Az Lisans Düzeyinde Mezun Olmak

* Diploma Aslı Ve Fotokopisi

* 2015-2016 Kpss P3 Sonuç Belgesi

* 2 Adet Vesikalık Fotoğraf

* E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi

* İşkur’a Kayıt Belgesi

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Şanlıurfa Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 3 Nisan- 14 Nisan 2017 tarihleri arasında il müdürlüğüne şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir