Kamu Personeli Alım İlanları

Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, resmi sitesinde yayımladığı duyuru ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerimizde görevlendirilmek üzere toplam 22 kişi özel hizmet alımı ASDEP/Danışma – Yönlendirme Elemanı alımı yapılacağını duyurdu. İlana göre;

Alım Yapılacak Kadro:

* ASDEP Elemanı (22)

Başvuru Şartları:

* Türk Vatandaşı olmak

* Kamu Haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

*  Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgili bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

* Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin Milli Güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015-2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS-P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak (Başvuru tarihlerinde 2017 KPSS-P3 sınav sonuçları açıklanması halinde bu başvurular da kabul edilir)

Gerekli Belgeler:

* Kimlik Fotokopisi

* Fotoğraf

* Adli Sicil Kaydı (E-Devlet Üzerinden Alınabilir).

* Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin)

* Diploma Aslı İle Birlikte Fotokopisi veya Üniversite Tarafından Onaylanan Diploma Fotokopisi

* 2015 veya 2016 (açıklanmışsa 2017) yılı KPSS-P3 Puanı sonuç belgesi

* CV- Kısa Özgeçmiş.(Mesai saatleri içerisinde il müdürlüğümüzden veya aşağıdaki link adresinden temin edilebilir)

*  Başvuru Formu

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Antalya Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 3 Nisan 2017 – 14 Nisan 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir