Personel Alımı

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

İzmir Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan duyuru ile Sosyal Hizmet Merkezi kuruluşlarımızda çalıştırılmak üzere İl Müdürlüğümüzde oluşturulacak komisyon marifetiyle mülakat usulüyle 46 hizmet alım personeli (23 Kadın, 23 Erkek) belirleneceği açıklandı.

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (46)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olan

* Kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan 

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan

* 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak şartıyla görevini devamlı yapmasına engel fiziksel veya akıl hastalığı olmamak

Başvuru Aşamasında İstenen Belgeler:

*  Başvuru Formu (Fotoğraflı olarak el ile doldurulacaktır.)

*  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu – Bilgisayar ortamında doldurulacaktır

*  2015 – 2016 KPSS Sonuç Belgesi

*  Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Belgenin Aslı Başvuru sırasında görülecektir)

* Diploma Fotokopisi / Geçici Mezuniyet Belgesi (Belgenin aslı başvuru sırasında görülecektir.)

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* İzmir Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 6 Nisan- 21 Nisan 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET – ANKARA

Bir Yorum

  1. Ama hep yüksek lisans alımı var niye 2 yılık sosyal hizmet mesuzularina istihdam yok

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir