Kamu Personeli Alım İlanları

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP Personeli Alıyor

Sivas Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü resmi sitesinde yayımlanan ilan ile  Sosyal Hizmet Merkezlerinde görevlendirilmek üzere 16 Danışma Yönlendirme / ASDEP görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. Başvuru şartları, başvuru süreci ve diğer detaylar şöyle:

Alım Yapılacak Kadro ve Sayılar:

* ASDEP Görevlisi (16)

Başvuru Şartları Nelerdir?

* Türk vatandaşı olan

* Kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,

ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği

* Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarmda yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türündenen az 60 (altmış) puan alan

Başvuru Sırasında İstenilecek Belgeler:

* Adresli tek nüfus kayıt örneği

* Nüfus cüzdan fotokopisi(aslı ile birlikte)

* Adli sicil belgesi(E-devlet üzerinden alınabilir)

* Diploma Fotokopisi(Diplomanın aslı ile birlikte) ve E-Devlet üzerinden alınmış mezuniyet belgesi

* Askerlik Durum Belgesi

* KPSS sonuç belgesi(2015 veya 2016 yılına ait)

* Üç adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

* CV (kısa öz geçmiş)

* İş-Kur’dan alınmış iş arayan kayıt belgesi (Halen herhangi bir kurumda çalışanlar İş- Kur’da bu belgeyi alabilirler)

* Başvuru Formu(Sivas ASP web sayfasından temin edilebilir.)

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Başvurular 12 Nisan 2017 mesai bitimi olan saat 17:00’da sona erecektir. Başvurular şahsen yapılacak olup, posta, kargo, e-mail vb. yollarla ikinci-üçüncü şahıslar tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

KAMUPERSONELİ.NET – ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir