Personel Alımı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ankara İl Müdürlüğü 58 ASDEP Alım İlanı

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (58)

Başvuracak Adaylarda Aranan Şartlar:

* Türk vatandaşı olmak

* Kamu haklarından mahrum bulunmamak

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak

*  Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyete bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

*  Ülkenin  her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmamak

*  Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (Lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan almak

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* Diploma Fotokopisi

* Kimlik Fotokopisi

* KPSS Sonuç Belgesi

* Askerlik Durum Belgesi

* Sağlık Raporu (Aile Hekimliğinden Alınabilir)

* Vesikalık fotoğraf  (2 adet)

* Adli sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir)

* CV

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 10 Nisan – 28 Nisan 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET- ANKARA

Bir Yorum

  1. Oğlum tedavi sine Devam etmesini
    İçin iş imkanı sağlamanız İzmir de basvuru yaptı hiç bir kurum da cevap gelmedi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir