Sözleşmeli Personel Alım İlanları

Süleyman Demirel Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire Alımı Yapıyor

Süleyman Demirel Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığı Resmi İntenet sitesinde Sözleşmeli personel alımı ilanı yayımladı.

Yayımlanan ilana göre Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalıştırılmak ve giderleri merkez bütçeden karşılanmak üzere, 2014 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır

Başvuru Şartları

İlgili pozisyona başvuru için adayların; T.C. vatandaşı olması, kamu haklarından mahrum olmaması, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir veya daha fazla hapis cezasına çarptırılmış olmamak, erkek adaylar için askerlik çağına gelmemiş, askerliğini yapmış veya ertelemiş olmak, Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak. Devlet kanunlarının 40. maddesinde yer alan yaş sınırını geçmemiş olmak, 2014 KPSS (B) grubu sınavlardan lisans mezunları için KPSSP3, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.

Başvuru Esnasında İstenecek Belgeler

* Başvuru formu,
* Nüfus cüzdan Fotokopisi,
* Öğrenim Belgesi Fotokopisi,
* 2014 KPSS(B) Sonuç belgesi

Başvuru Yeri ve Şekli

Başvurular 24 Haziran 2016 günü mesai bitimine (17:30) kadar yapılması gerekmektedir. Başvuru için adayların Süleyman Demirel Üniversitesi internet sayfasından www.sdu.edu.tr temin edecekleri başvuru formunu; ilanda belirtilen birimi, unvanı ve sıralardan hangisine müracaat

edeceklerini belirterek, yukarıda istenilen belgeler ile birlikte (onaylı veya aslı görülmek şartıyla fotokopisi) Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru yapılacaktır. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuruda bulunabilirler. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.