Kamu Personeli Alım İlanları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Ordu İl Müdürlüğü ASDEP Personeli Alıyor

Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yayımladığı duyuruda özel hizmet alımı yoluyla danışma yönlendirme ASDEP görevlisi alınacağını duyurdu. İlana göre;

Alım Yapılacak Kadrolar:

* ASDEP Görevlisi (12)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olan

* Kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

* Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar,  zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler:

* Fotoğraf (1 Adet)

* Başvuru Formu (İndirmek için tıklayınız – Elektronik Ortamda doldurulacaktır)

* Nüfus Cüzdan Fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)

* Adli Sicil Belgesi (www.turkiye.gov.tr’den alınacaktır)

* En az Lisans Diploma fotokopisi (belge aslı, başvuru esnasında görülecektir)

* KPSS Sonuç belgesi

* CV – Kısa Özgeçmiş

* İkametgâh belgesi 

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Ordu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ASDEP alım ilanı başvuruları 10 Nisan- 28 Nisan 2017 tarihleri arasında şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET – ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir