Gündem

Anayasa Değişikliği İle HSYK'nın Adı HSK Olarak Değişecek !

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini öngören 18 maddelik Anayasa değişikliği 16 Nisan’da yapılan halk oylaması ile kabul edildi. 

ÖNEMLİ DÜZENLEMELER

Anayasa değişikliğin kabul edilmesi ile 18 maddelik teklifteki düzenlemeler, yürürlük tarihlerine göre hayata geçirilecek. Halk oyuna sunularak kabul edilen 6771 sayılı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’unun yürürlüğe girmesiyle en önemli düzenlemeler, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nda (HSYK) yaşanacak.

HSYK’da 12 Eylül 2010’da yapılan anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla yapısı, üye sayısı ve seçim sisteminde köklü değişiklikler yapılmıştı. Bu değişikliklerin ardından 16 Nisan referandumu ile HSYK’da yine değişiklikler yapılacak. Yapılan değişikliklerde HSYK’nın üye sayısı 7’den 22’ye çıkarılmış, Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmişti.

13 ÜYE VE 2 DAİRE ŞEKLİNDE ÇALIŞACAK

Konu ile ilgili olarak yeni düzenleme ile 22 üyeden oluşan ve 3 daire halinde çalışan Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı Hakimler Savcıları Kurulu (HSK) olarak değiştirilecek. HSK 13 üyeden oluşacak ve iki daire halinde çalışacak. Kurulun başkanı mevcut sistemde olduğu gibi Adalet Bakanı olacak, Adalet Bakanlığı Müsteşarı, kurulun doğal üyesi sayılacak.

CUMHURBAŞKANI VE TBMM TARAFINDAN SEÇİLECEK

HSYK’ya 2010’daki anayasa değişikliğine ilişkin halk oylamasıyla seçim sistemi getirildi. Seçim sistemi yeni Anayasa değişikliği ile kaldırılacak. Kurulun üç üyesi, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş adli yargı hâkim ve savcıları arasından, bir üyesi, birinci sınıf olup birinci sınıfa ayrılmayı gerektiren nitelikleri yitirmemiş idari yargı hâkim ve savcıları arasından cumhurbaşkanınca, üç üyesi Yargıtay üyeleri, bir üyesi Danıştay üyeleri, üç üyesi nitelikleri kanunda belirtilen yükseköğretim kurumlarının hukuk dallarında görev yapan öğretim üyeleri ile avukatlar arasından TBMM tarafından seçilecek.

SÜRESİ BİTEN ÜYELER YENİDEN SEÇİLEBİLECEK

Öğretim üyeleri ve avukatlar arasından üye seçimi yapılacak. Seçilen üyelerden en az birinin öğretim üyesi ve en az birinin de avukat olması gerekiyor. Söz konusu üyeler 4 yıl için seçilecek. Yapılacak olan değişiklik ile süresi biten üyeler tekrar seçilebilecek. Kurul üyeliği seçimi, üyelerin görev süresinin dolmasından önceki 30 günde yapılacak. Mevcut HSYK üyeleri, yeni üyelerin göreve başlayacağı tarihe kadar görevlerine devam edecek ve yürürlükteki kanun hükümlerine göre çalışacak.

Konu ile ilgili olarak Anayasa’nın 159. maddesinde yapılan değişiklik ile HSYK üyeleri en geç 30 gün içinde seçilecek. Seçilen üyeler bu kanun yürürlüğe girdikten sonraki 40. günü takip eden iş günü görevlerine başlayacaklardır.

Kamupersoneli.net – ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir