Kamu Personelleri

Memurların Arasından Ajan Seçiliyor

Devlet kurumlarının terörle mücadele kapsamında yeni bir yapılanmaya girdiği, ve yakın zamanda yürütülecek işlemlerin tanık koruma yasası kapsamına alınacağı duyuruldu.

İç İşleri Bakanlığından “GİZLİ” İbareli Yazı

Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK, ÖSYM ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) gibi kurumlara İçişleri Başkanlığından gönderilen “gizli” ibareli yazıda “Terörle mücadele için vazgeçilmez bir araç olarak tanık koruma hizmetlerinin” yürütülmesinde sorumlu olacak “kurum irtibat görevlilerinin” isimlerinin belirlenmesi konusunda talimat verdi. Bakanlıklar ve Kurumlar bir asil iki üst düzey yöneticinin bilgisini “gizlilik akdi” imzalatarak İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirdi. İç İşleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mehmet Tekinarslan‘ın imzasını taşıyan yazının 20 kasım 2015 tarihinde gönderildiği ortaya çıktı.

Kamu Görevini Yerine Getirenler Suçlularla Başbaşa Kalmayacak

İçişleri Bakanlığı tarafından kurumlara gönderilen yazıda “Tanıklığın tanık açısından karşılıksız olarak yerine getirilmesi gereken bir kamu görevi” olduğu belirtiliyor. Ayrıca devletin tanığı hiç bir şekilde suç unsurlarıyla başbaşa bırakmaması gerektiği vurgulanıyor.

Söz Verdirildi

Tanık koruma kapsamında irtibatla görevlendirilen kişilerin tamamı aşağıdaki ifadenin altına imza attı;

 “Mevzuatın gereği olarak tanık, tanık koruma tedbirleri veya birimimiz içerisinde yapılan iş ve işlemle alakalı yetkisi olmayanlara yazılı veya sözlü bilgilendirmede bulunmayacağımı imzam ile tebellüğ ederim” 

İmzalanması talep edilen belgede şu ifadeler de yer alıyor ;

Bilgiyi Açığa Çıkarana Hapis Cezası

“Görevi nedeniyle kendisine verilen veya bilgi edindiği ve gizli kalması gereken belgeleri, kararları ve emirleri ve diğer tebligatı açıklayan veya yayımlayan veya ne suretle olursa olsun başkalarının bilgi edinmesini kolaylaştıran kamu görevlisine bir yıldan 4 yıla kadar hapis cezası verilir”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan talimatıyla harekete geçen başbakanlık.Genelge yayınlamıştı. Genelgede “terör örgütleri veya legal görünümlü illegal faaliyet yürüten yapılarla ilişki içindekiler” için adli ve idare işlemlerin derhal başlatılması talep edilmiş “kamu çalışanı” sıfatına taşeron işçiler hatta belediyeler de dahil edilmişti.