Mevzuat

Anayasa Mahkemesi Kanun Değişiklikleri Yapıldı

Anayasa Mahkemesi Kanun Değişiklerini 04.03,2016 tarihi itibari ile açıkladı.

Kanun değişikliği yapılan kanunlar şu şekildedir ;
– 5510 sayılı Kanun
– 6527 Sayılı Kanun
– 4706 Sayılı Kanun lar içerisinde değişiklikler yapılmıştır.

5510 Sayılı Kanun İçin Detaylar Kısaca Şu Şekildedir ; Trabzon 2. İş Mahkemesine itiraz için başvuru yapılmıştır. Başvurusu yapılan itirazın konusu şu şekildedir. 31.05.2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ‘ nun içerisinde bulunan 96. maddesinin birinci fıkrası içerisinde, 13.02.2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanun’ nun 44. maddesi ile değiştirilen -b bendinin , Anayasa içerisinde bulunan 2., 13., 35., 60. ve 125. maddeleri ile uyuşmadığı kararı ile iptal kararı istenmesidir.

6527 Sayılı Kanun İçin Detaylar Kısaca Şu Şekildedir ; 2016/6 Karar sayılı 28.1.2016 karar tarihli kanun için Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri M. Akif HAMZAÇEBİ, Engin  ALTAY ve Muharrem İNCE ile birlikte 121 milletvekili iptal talebinde bulunmuşlardır. 

4706 Sayılı Kanun İçin Detaylar Kısaca Şu Şekildedir ; 2016/8 karar sayılı 10.02.2016 tarihli kanun için Ankara Batı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi itiraz için başvuru talebinde bulunmuştur. İtirazın konusu ise 29.06.2001 tarihinde kararı alınmış ve 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu içerisinde  Değişiklik Yapılması konusu ile ilgili  Kanun ‘ un , 03.07.2003 tarihinde alınan karar ve 4916 sayılı Kanun’ un içeriğinde bulunan 8. maddesi ile eklenmiş olan  7/B maddesinin dördüncü cümlesi içerisinde Anayasa’ nın 11., 13., 35., 46. ve 57. maddelerine uyumu olmadığı için iptal kararı istenmiştir.