Kamu Personeli Alım İlanları

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kastamonu İl Müdürlüğü ASDEP Alım İlanı

Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, yayımladığı ilan ile 10 Danışma Yönlendirme / ASDEP Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu. Başvuru şartları ve başvuru süreci şöyle:

Alınacak Personel:

* ASDEP Görevlisi (10)

Başvuru Şartları:

* Türk vatandaşı olan

* Kamu haklarından mahrum bulunmayan

* Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmayan

*  Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmayan

* Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmayan veya muvazzaflık hizmetini yapmış, yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olan

* Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlilerinden Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmayan

* Ülkenin her yerinde görev yapmasına, her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etme engeli bulunmayan

* Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Çocuk Gelişimi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Aile ve Tüketici Bilimleri bölümleri mezunları ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olan

* ÖSYM tarafından 2015 ve 2016 (lisans) yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS), KPSS P3 puan türünden en az 60 (altmış) puan alan

Başvuru İçin Gereken Belgeler:

* İkametgâh

* Nüfus cüzdanı fotokopisi

* Adli sicil belgesi (e-devlet üzerinden de alınabilir)

* Sağlık raporu (Aile Hekimliğinden de alınabilir)

* Diplomanın aslı ya da noter onaylı örneği

* KPSS sonuç belgesi (2015/2016  yılı KPSS P3 puanı)

* Yeni çekilmiş iki adet vesikalık fotoğraf

* Varsa alanla ilgili sertifika ve belgeler

* İş Kur dan alınmış iş arayan kayıt belgesi

* Başvuru Formu

* CV veya özgeçmiş belgesi

Başvuru Formu İçin TIKLAYIN.

Başvuru Süreci:

* Kastamonu Aile ve Sosyal Politikalar il Müdürlüğü ASDEP alımı başvuruları 18 Mayıs 2017 tarihine kadar şahsen yapılacak.

KAMUPERSONELİ.NET – ANKARA

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir