Eğitim

Adalet Bakanlığı 2016 Yılı Eğitim Programı Açıklandı

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 2016 Yılı Eğitim Programı ve Eğitim Merkezleri 2015 Yılı Eğitim Planını açıkladı.

İşte Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

AMAÇ VE KAPSAM
           
2016 yılı eğitim plânı ile ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik müdürlüklerinde görev yapan personelin; uluslararası standartlara uygun, çağdaş infaz anlayışını benimsemeleri,  hukuka ve insan haklarına saygıyı içselleştirmeleri, insan odaklı kamu hizmeti anlayışını geliştirmeleri, kurumlarda yaşanan problemlerin çözümüne katkı sağlamaları, ceza infaz kurumlarının doğası gereği yaşanan olumsuz duygularla doğru şekilde baş edebilmeleri ile hükümlünün, suç davranışının farkına vararak yeniden sosyalleşmesini teşvik etmeleri, üretken, kanunlara ve toplumsal kurallara saygılı, sorumluluk taşıyan bir yaşam biçimine uyumunu kolaylaştırmaları hedeflenmiştir.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personeline ilişkin eğitim faaliyetleri kapsamında, 2992 sayılı Adalet Bakanlığı Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 11’inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 4769 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kanunu hükümleri gereğince ve 26 Kasım 2008 tarih ve 27066 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Personeli Uygulama Genelgesinde belirtilen, hizmetlerin verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine göre yürütülebilmesi, bilgi ve teknolojideki hızlı değişim ve gelişime uyum sağlamayı amaçlanmaktadır.

Ayrıca Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Aday Memurları Yetiştirme Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Hizmet Öncesi Eğitim Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği doğrultusunda; personelin bilgi, beceri ve davranış yönünden yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliklerini arttırmak amacıyla Eğitim Merkezleri ile yerinde yapılacak olan eğitimlerin esas ve usullerini belirleyerek, uygulamada birliği sağlamak, infaz hizmetleri standartlarını daha yükseğe çıkartmak ve 5402 sayılı Denetimli Serbestlik Hizmetleri Kanununun 24’üncü maddesine göre denetimli serbestlik müdürlüklerinde görevli personele, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezlerinde hizmet öncesi, aday memurluk ve hizmet içi eğitimlerinin yanı sıra görevleri ile ilgili diğer eğitimlerin uygulanması amaçlarımız arasında yer almaktadır.