Mevzuat

2016 Yılı Memurun Giyecek Yardımı Hakkı Ne ?

Maliye Bakanlığı yayınladığı genelge ile 2016 yılı için giyecek yardımı tutarlarını açıkladı.
Yayınlanan genelge ile kurum ve kuruluşların vermeyi planladığı  giyim eşyaları ile ilgili standart fiyatlar ve bazı personellere nakit olarak ödenemesi planlanan giyim yardım için miktar belli oldu.

Bakanlık Genelgesi İçerisinde Bulunan Yazılar Şu Şekildedir ;

Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği içerisinde bulunan düzenleme ile ilgili olarak farklı uygulamamaların olmaması için , uygulama için  birliğinin sağlanması ve oluşabilecek korkuların giderilmesi amacı ile açıklama yapma gereksinimi hissedildiği için aşağıda yer alan maddeler açıklanmıştır.

– Yönetmelik içerisinde ekli olan  I ve II sayılı cetvellerin  giyim eşyaları dikkate alınarak hazırlanan “ Memurlara Verilecek Giyecek Eşyalarının Azami Birim Fiyat Listesi ” Ek:1içerisinde açıklanmıştır. Kurum ve kuruluşlar, ayni olarak verilecek giyim eşyaları için belirlenen bu fiyatlar aşılmayacak şekilde ihale mevzuatına uygun olarak işlem yapılacaktır.

 – Yönetmeliğe ekli olan ve I sayılı cetvelin 17. , 18. , 19. ve 20. sıraları ve II sayılı cetvelin içeriğinde Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına bölümün 3 ‘ üncü sırasında yer alan personeller için yapılacak olan giyecek yardımları yapılmaya devam edilecek, diğer personellere verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının ücretleri ise nakten ödenecetir.

– Yönetmeliğin ekinde bulunan I ve II sayılı cetvellerdeki giyim eşyaları dikkate alınarak hazırlanmış olan “ Nakden Yapılacak Giyim Yardımına İlişkin Fiyat Listesi” Ek: 2 içerisinde bulunmaktadır. 

Örneğin ;Yönetmeliğin ekinde bulunan I sayılı cetvel içerisinde , kadro unvanı içerisinde şoför olan personellere verilecek olan giyim eşyası ; takım elbise , tulum , ayakkabı , yağmurluk , atkı ve eldiven şeklinde belirlenmiştir. Kullanım zamanları ise yağmurluk için 2, atkı için 3 ve diğer giyim eşyaları için 1 yıl olarak belirlenmiştir.
 

Takım Elbise 148,23 TL
Tulum 28,52 TL
Ayakkabı 41,83TL
Yağmurluk 32,16 TL
Atkı 5,69 TL
Eldiven 3,64 TL
Toplam 260,07 TL 

yukarıda bulunan tablo da bilgiler yer almaktadır.