Akademik Personel

Sinop Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversite bünyesinde görev yapmak üzere 3  akademik personelin alınacağı kaydedildi.

Adaylardan istenilen belgeleri eksiksiz olarak getirmeleri istendi. Bunun yanında zamanında başvuru yapmayan adayların başvurularının geçersiz olacağı kaydedildi.

Yapılan açıklamalara göre Mimarlık Mühendislik kadrosuna 1 adet Yarımcı Doçent alınacak. Bunun yanında Eğitim Fakültesi ve Turizm İşletmeciliği okuluna da birer adet Yardımcı Doçent kadrosunda akademik personel alınacak.

İşte Üniversite tarafından verilen o ilan ve detayları:

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
1-Yardımcı Doçent Kadrosuna başvuracak adayların; Başvurdukları anabilim dalı ve yabancı dilini belirten dilekçelerine, özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak, varsa yabancı dil başarı belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile özgeçmiş, eserleri ve diğer belgeleri içeren 4 adet CD’yi ekleyerek ilgili birimlere şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

BAŞVURU SÜRESİ: Başvurular; ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır. Yardımcı Doçent adayları yabancı dil sınav günü ve saati ile yerini ilgili birimden öğrenebileceklerdir.

NOT: -(Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler müracaat edemezler.)
 -(Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.)

 -(Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.)

 -(Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.)
 
-(Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.)