Kamu Personelleri

Eş Durumu Tayinleri İptal Edildi

DANIŞTAY Memur-Sen’in davasını sonuçlandırdı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yönetmeliğindeki o madde hakkında Yürütmeyi Durdurma Kararı Verildi

Memur-Sen ‘in haksızlık olarak dillendirdiği ve açtığı dava sonucu 4. ve 5. bölgeler ayrı tutulmayacak. 

Gümrük Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan eş durumu tayinlerinn DANIŞTAY tarafından iptal edildiği belirtildi. Bilindiği üzere 26 Mart 2015 tarihinde resmi gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştı.Buna göre yönetmeliğin 13’üncü maddesinin 1. fıkrasının b bendinde eş durumu tayiniyle alakalı ‘Ancak bu hüküm 5’inci ve 4’üncü hizmet bölgesine atanacakların bu bölgelerin ihtiyacını karşılamaması durumunda bu bölge hizmet sürelerini tamamlayanlar için uygulanmaz” ifadesi bulunuyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde vurgulanan bu durum  “eş durumu tayinleri” yapılırken 4 üncü ve 5 inci bölgelerin ayrı tutulmasına neden olmuştu.
Memur-Sen Dava Açmıştı
Memur-Sen bu durum yüzünden eş durumu tayininde 4’üncü ve 5’inci bölgelerin ayrı sayılmasının eşitlik ve kanun ilkesine kesinlikle aykırı olduğu sebebiyle  dava açılmıştı.Danıştay davayı sonuçlandırdı ve yönetmeliğinin durdurulmasına karar verdi.

İptal Kararı Sonrası Memur-Sen Henüz Açıklama Yapmadı
Danıştay’ın bu kararı sonrasında  Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Yer Değiştirme yönetmeliğindeki değişikliğin iptali kararı aldı.

Buna duruma göre Gümrük Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde 4. ve 5. Bölgelerin ayrı muameleye tabi olması mümkün değil. Gümrük Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliğinde bölgelerin ayrı tutulması durumu Gümrük Bakanlığı personelleri tarafından sessiz bir biçimde çeşitli sosyal ortamlarda eleştiriliyordu. Memur-Sen’in bu durumu dile getirip dava açması sonucu yürütme durdurma kararı DANIŞTAY tarafından verildi.