Akademik Personel

Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversite bünyesinde görev yapmak üzere  19  akademik personelin alınacağı kaydedildi.

Adaylardan istenilen belgeleri eksiksiz olarak getirmeleri istendi. Bunun yanında zamanında başvuru yapmayan adayların başvurularının geçersiz olacağı kaydedildi.

Alım yapılacak bölümler: Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Mühendistlik Fakültesi, İktidai ve İdari Bilimler Fakültesi, Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Borçka Acarlar Meslek Yüksekokulu. 

Yapılan açıklamada Eğitim Fakültesine alınacak kadronun Doçent, diğer tüm kadroların Yardımcı Doçent Kadrosu olduğu kaydedildi.

Üniversite tarafından verilen o ilan ve detayları:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”nun ilgili maddeleri ile “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Yardımcı Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalı ve yabancı dilini belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doktora belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek ilgili akademik birime; Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğrafını, nüfus cüzdan fotokopisini, özgeçmişini, doçentlik belgesini, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenim belgelerinin onaylı suretlerini, askerlik durum belgesi ile bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı ekleyerek Rektörlüğe Adayların, gazete ilan tarihi itibari ile 15 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya postayla başvurmaları gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.

Not : Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış olması gereklidir.