Eğitim

Mesleki Yabancı Dil Dersi Hakkında Resmi Yazı Yayınlandı

Milli Eğitim Bakanlığınca mesleki yabancı dil derslerinin yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması hakkında resmi bir yazı yayınlandı.

Mesleki yabancı dil derslerinin yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması hakkında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan resmi yazı şu şekilde;

Bakanlığımıza bağlı mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında eğitimi yapılan bazı meslek dallarında okutulan dersler arasında Mesleki Yabancı Dil dersi de bulunmaktadır. 

İlgili karara göre Mesleki Yabancı Dil dersi yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulacak dersler arasında yer aldığı gibi aynı ders, meslek alanı öğretmenlerinin aylık karşılığı okutacakları dersler arasında da yer almaktadır. 

Mesleki ve teknik alanında öğrenim gören öğrencilerimizin mezuniyetleri sonrasında gerek ulusal gerekse uluslararası iş piyasalarında istihdamını sağlayacak şekilde mesleği ile ilgili temel kavramların iş ve işlem tanımlarının yabancı dil karşılıklarını bilmesi mesleğinin icrasında etkin bir şekilde kullanabilmesinin büyük önem arz ettiği malumlarınızdır. 

Bu itibarlar mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında okutulan Mesleki Yabancı Dil dersinin öncelikle yabancı dil öğretmenleri tarafından okutulması bunun mümkün olmaması halinde ise bu dersi verebilecek şekilde yabancı dil bilgisine sahip meslek alanı öğretmenlerince okutulması hususunda azami hassasiyetin gösterilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. 

Bilgilerinizi ve konu hakkında iliniz mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarının bilgilendirilerek, okullarda ki mevcut uygulamanın gözden geçirilmesi ve varsa yapılması gereken görev değişikliklerinin yapılması hususunda gereğini önemle rica ediyorum.