Meb Personeli

Şef Memur Atamaları Yer Değişikliği Açıklaması

Milli Eğitim Bakanlığından şef memur atamaları hakkında yazılı bir açıklama yayınlandı.

06 Aralık 2015 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavı sonucunda 70 puan barajını aşan personelin ilgi ( b) kılavuzda belirtilen tarihlerde atama başvuruları alınarak ilgi ( c) onay ile atamaları gerçekleştirilmiştir. 

Ataması yapılan personelin, 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre ayrılma ve göreve başlama işlemleri, ilgi ( b) kılavuzda ki açıklamalar doğrultusunda Valiliğinizce gerçekleştirilecek olup, ataması yapılanlardan halen aylıksız izinde personel izin dönüşü göreve başlatılacaktır. 

Ataması yapılan personelin, göreve başlamalarının sağlanarak, göreve başlama tarihi ve göreve başlamama nedenlerine ilişkin düzenlenecek geri bildirim listesinin 31 Mart 2016 tarihine kadar üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilecektir. 

Ataması gerçekleştirilen engelli ve diğer personellere ilişkin olarak;

a) Engelli personel olarak görev yapan bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği hakkından yararlanmayanların ilinizden ayrılışı yapılmadan halen görev yaptıkları il ilçe veya tercih ettikleri il ilçe atanma talebinde bulunanların dilekçeleri TC adı soyadı atandığı il ilçe aday tarafından tercih edilen il ilçe şeklinde excell formatında oluşturulan liste ile birlikte 

b) Engelli personel olarak görev yapan ve bir defaya mahsus olmak üzere iller arası veya il içi yer değişikliği haklarından yararlananlar ile diğer personelin ilinizden ayrılışı yapılmadan ilgi ( a ) yönetmelik hükümlerinde belirtilen mazerete bağlı iller arası yer değişikliği talepleri norm kadro durumu gözetilerek değerlendirilecek olup bu durumda olanların başvurularına ilişkin dilekçelirini ve mazeretlerini belirten belgelerinin, 

c) Bakanlığımız merkez teşkilatı kadrolarına yerleşen personelden özürleri nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunanların da görev yerlerinden ayrılışı yapılmadan dilekçeleri ve mazeretlerini belirten belgelerinin 11 Mart 2016 tarihine kadar üst yazı ekinde Genel Müdürlüğümüze gönderilmesi gerekmektedir. 

Kamupersoneli.net