Meb Personeli

MEB Öğretmenler Hakkında Motivasyon Duyurusu Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı öğretmenlerin motivasyonu için sosyal ve kültürel faaliyetler hakkında yazılı bir duyuru yayınladı.

İllerde görev yapan öğretmen ve idarecilerin bilgi beceri ve deneyimlerini arttırmak kişisel gelişmelerine katkıda bulunmak mesleki yeterliliklerini güçlendirmek ve topluma olan faydalarını arttırmak üzere üniversitelerle veya alanında uzman eğitimcilerle iş birliği yapılarak konferans, seminer, panel, sempozyum vb. çok yönlü eğitim programları düzenlenerek sonucundan Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi ilgi yazı ile istenmiştir.

İlgi yazımıza verilen cevabı yazılarda belirtilen konu ile ilgili faaliyetlerin yapıldığı öğretmenler arasında bilgi alışverişinin olumlu sonuçlar alındığı zaman zaman öğretmenlerle yapılan görüşmelerden anlaşılmaktadır. 

İyi bir eğitim öğretim: okul, idareci, öğretmen, öğrenci ve veli arasında sürdürülen sıkı bir iletişim ile gerçekleştirilir. Öğretmenlerin öğrencilerine iyi bir eğitim sunması, öğrencilerin kendilerine, ailesine ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerini sağlayabilmeleri için öğretmenlerin iç motivasyonunun arttırılması gerekmektedir. 

Toplum içinde öğretmenin veya öğretmenlik mesleğinin algı ve statüsünü yükseltmek öğretmenler arasında ki dayanışmayı güçlendirmek ve iş motivasyonunu arttırmak için öğretmenlerden oluşan tiyatro, halk oyunları ve müzik ekiplerinin oluşturulması, şiir dinletilerinin resim ve fotoğraf sergilerinin düzenlenmesi vb. sosyal ve kültürel faaliyetler de önem arz etmektedir. 

Öğretmenler arasında ki dayanışmayı güçlendirecek ve iş motivasyonunu arttıracak yukarıda belirtilen faaliyetlerin okullar ilçeler ve iller arasında yapılması yöreye, okullara, öğretmen ve öğrencilere ayrı bir hareketlilik sağlayacaktır.

Öğretmenlerin iş ortamında ki motivasyonunu arttırması düşünülen yukarıda belirtilen faaliyetlerin eğitim ve öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenmesi, yapılan ve yapılacak olan faaliyetler hakkında Genel Müdürlüğümüze bilgi verilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Kamupersoneli.net