Sağlık Personeli

İşyeri Hekimi ve Sağlık Görevlileri ile ilgili Yönetmelik

İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık personelleri ile ilgili yapılan görev değişikliği ile ilgili yönetmelik. İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personelleri ile ilgili göre yetki sorumluluk ve eğitimleri hakkında yönetmelikte değişiklik yapıldı.

MADDE 1 şu şekildedir ; 20.07.2013 tarihli ve 28713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olan  İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri ile ilgili yönetmeliğin 27 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“ Bu Yönetmelik kapsamı içerisinde yapılmış olan sınavlar sonucunda  başarılı olduğu belgelenmiş kişiler,belirlenmiş olan vize tarihinden önce Bakanlığa başvuruda bulunmayan kişilerin yetki belgeleri vize işlemleri bitinceye kadar askıya kalcaktır. Vize işlemleri için Bakanlığa başvurusunu yapmış kişiler, vize tarihinden itibaren 60 gün içinde vize işlemlerinin tamamlaması gerekiyor.”

Madde 2 içerisinde ; Aynı Yönetmeliğin 28 ‘ inci maddesine aşağıdaki yazılmış olan bilgi eklemiştir.“Onaylı olan  programın yüz yüze eğitimleri sürerken eğitim saatleri içinde eğitim kurumunlarının kapalı olması durumunda ; denetimin yapıldığı gün eğitim sağlanmadığı, eğitim programına kaydı olan katılımcıların tam gün devamsızlık yapması durumunun kabul edilir olması ve ayrıca ilgili ola eğitim kurumu için ihtar verilmesi.”

Madde  3 içerisinde ; Belirtilmiş olan yönetmeliğin 35 ‘ inci maddesi içerisinde dördüncü fıkrasında bulunan  “ – en az 70 puan ” bilgisi  “ işyeri hekimi olabilmek için en az 70 puan , diğer sağlık personeli için en az 60 puan ” olarak yeniden karar alınmıştır.

Kamupersoneli.net