Akademik Personel

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Alımı Yapıyor

​Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü bünyesinde profesör kadrosunda istihdam etmek üzere “Osmanlı Belediyeciliği ve Layiha Kültürü Osmanlı Taşra Yönetimi” üzerine çalışmaları olan 1  akademik personel alımı yapacağını Devlet Personel Daire Başkanlığı’nın resmi internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyurdu.

Başvurular Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nün Ankara Yücetepe  85.Cadde No:8 06100’de bulunan binasına yapılacak.  Profesör kadrosuna başvuracakların; 04/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17/08/1983 tarihli ve 2880 sayılı Kanunla değişik 26. maddesinin (a) fıkrasıyla 01/05/1992 tarihli ve 21215 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Akademik Personel Yönetmeliği’nin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik’in Ek 1. maddesinin profesörlüğe yükseltilme ve atama için öngördüğü şartları ve Devlet Personel Başkanlığı sitesinden duyruulan ilandaki “Osmanlı Belediyeciliği ve Layiha Kültürü Osmanlı Taşra Yönetimi” üzerine çalışmaları olması şartlarını yerine getirmeleri gerekmektedir.
Akademik Personel Alımı İçin Başvuracak Adaylar “Osmanlı Belediyeciliği ve Layiha Kültürü Osmanlı Taşra Yönetimi” üzerine çalışmış olmalı
Enstitüye başvuruda bulunacak adayların bu gün(07.03.2016) den itibaren en geç 15 gün içerisinde Enstitünün Ankara Yücetepe 85.cadde’de bulunan binasına şahsen başvurmaları gerekiyor. DPB sitesinden duyurulan ilana göre ​Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü kadrosuna başvuruda bulunacak adaylar kuruma atamaları gerçekleştiği takdirde kurum içerisinde daimi statüde çalıştırılacakları bildirilmiş.

Başvuruları Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü 85.Cadde No:8 06100 Yücetepe/ANKARA adresinden en geç 21 mart 2016 mesai bitimine kadar yapabilirsiniz.