Gündem

Patlayıcı Ortamlardaki Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik Değişti

  Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik kurallarında düzenleme yapıldı.


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhi̇zat ve Koruyucu Si̇stemler ile İlgi̇li̇ Yönetmeli̇k, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Muhtemel patlayıcı ortamda kullanılan teçhizatın ve koruyucu sistemlerin güvenli olarak piyasaya arzı için gerekli temel sağlık ve güvenlik kuralları ile uygunluk değerlendirme işlemleri ve piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, üreticiler, piyasaya arz ettikleri veya kendi amaçları için kullandıkları ürünlerin temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlayacak.

İthalatçılar sadece bu yönetmelik hükümlerine uygun ürünleri piyasaya arz edebilecek.

Üretici, ithalatçı ve dağıtıcılar, piyasaya arz edilen bir ürünün yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde ürünü uygun hale getirecek, gerektiğinde piyasadan çekecek veya geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alacak. Ayrıca, ürünün risk teşkil ettiği durumlarda üretici, özellikle uygunsuzluğa ve alınan tüm düzeltici tedbirlere dair detayları vererek, bu hususta Bakanlığı derhal bilgilendirecek.

Bakanlık, bir ürünün ulusal düzeyde insan veya evcil hayvan sağlığı ve güvenliğine veya malların korunmasına karşı risk teşkil ettiğine ilişkin yeterli nedene sahip olması durumunda kapsamlı değerlendirme yapacak. Değerlendirme sonunda gecikilmeden tüm uygun düzeltici önlemlerin alınması, makul süre içerisinde ürünün piyasadan çekilmesi veya geri çağrılması talep edilebilecek.

Yönetmelikle, 30 Aralık 2006’da yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı.

AA | Kamupersoneli.net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir