Eğitim

Ortaöğretim Müdahale Modeli Programı

Ortaöğretimde başlatılmış olan Müdahale Modeli Programı ile okul terk yapan öğrencilerin engellenmesi ile başlatılmış olan bir yazı paylaşıldı. Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Tütk “OKUL TERKLERİ ” ve ortaöğretim Genel Müdürlüğünün uygulamaları ile ilgili bir konuşmada düşüncelerini açıkladı.

Daha öncelerde Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ve UNICEF iş birliği içerisinde ” Ortaöğretimde Sınıf Tekrarı ve Okul Terki sebebi ile 14-18 yaş grubu içerisinde olupta örgün eğitim alamayan çocukların Eğitim ve Çalışma Koşulları ve ihtiyaçların giderilmesi – Araştırma Raporu ” UNICEF 2003 a” ve Ortaöğretimde yapılmış olan sınıf tekrarları – Okul terk sebebleri ve örgün eğitim dışında eğitim gören çocuklar için politika önerileri raporu  başlıklarını içeren araştırmaların yapıldığı ve  Müdahale eğitim programı yukarı da başlıkları yazılmış sorunların ortadan kalkması için  hazırlanılmış bir projedir.

Sonuçların onları yanıltmadığını ve doğru yolda olduklarını  işaret ettiğini dile getiren Ortaöğretim Genel Müdürü Ercan Türk , Mücadele Modeli Programı ile sonuç alındığını ve elde edilen sonuçların okul terk sorununun azalması ile ilgili konuda ümit verdiği , 22 Ocak 2016 Cuma günü itibari ile UNICEF ( Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu  ) temsilcileri ile gerçekleştirilmiş olan toplantıdan sonra Müdahale Modeli Programının kapsamı içeriğini genişletileceğinin ve tüm liselerde uygulanabilecek bir duruma geleceğini ayrıca artık okul terk konusunun artık bir sorun olmaktan kaldırılabilmesi için yapılmış olan çalışmanın zamanla yaygınlaşarak uygulanacağı düşünceleri  aktarıldı.