Kamu Personelleri

Yabancı Dil Kursu Ücretleri Ödenen Kamu Personelleri

Hangi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı çalışan Devlet Memurlarının yabancı dil kursu ücretleri ödendi ?

Bazı kamu kurumları tarafından bazı kamu personellerinin yabancı dil kursu ücretleri ödeniyor. Kamu personellerinin yabancı dil kursu ücretlerinin kamu kurumu tarafından ödenmesi yeni bir uygulama değildir. Bu uygulama yıllardan beri süre gelen bir uygulamadır. 

Hangi kamu personelinin yabancı dil kursu ücretlerinin hangi şartlarda ödeneceği 2016 yılı Merkezi Bütçe Kanun Tasarısının E cetvelinde belirtilmiştir. 

Mesleki Eğitim ve Uzmanlık programlarına devam etmek için yabancı dil şartı bulunuyor. Bundan dolayı yabancı dil kursları için ödenecek ücreti için gerekli onaylar yapıldıktan sonra personelin kursa devamına dair belgeyi veya faturayı bağlı oldukları kuruma vermeleri sonucunda kurs ücretini alabilirler. Bu ödemeden sadece damga vergisi kesilmektedir. 

Türk Silahlı Kuvvetleri yurtdışı kadrolarına görevlendirilecekler Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği dillerde 120 kişi sınırı aşmamak kaydı ile yabancı dil kursuna gönderilecekler için;

Ödenecek ders ücretlerinin, yüzde 60’ı gelir vergisi tevkifatı yapılmayacak ve kurum bütçesinin ilgili tertibinden personel başına aylık 500 TL’yi geçmemek üzere ücret ödenebilecektir.

Bu bağlamda diğer yıllarda ki yabancı dil kursları göz önünde bulundurularak en çok dokuz aya kadar yabancı dil kursu ödemesi yapılacaktır. 

Kurumlar tarafından hizmet satın alma ile verilecek yabancı dil kurslarına katılım sağlayan personeller için yine yukarıda belirtilen koşullar geçerli olacaktır. Bu bağlamda kamu kuruluşları yabancı dil eğitimi için hizmet satın alma ihaleleri açabilir ve bu kurslara katılım yapan personeller için aynı ödemeyi yapabilmektedir. 

Kamupersoneli.net