Kamu Personelleri

Hangi Memur 2016'da Fazla Çalışma Ücreti Alacak

Hangi memur personel 2016 yılında fazla çalışma ücreti alacak ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178. maddesinde fazla mesai karşılığında saat başı ödeme olarak 1,74 Türk Lirası belirtilmiştir. Bakanlıkların özel kalem müdürlüklerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak fiilen çalışan personele ayda 90 saati geçmemek şartı ile makam onayına istinaden 183 Türk Lirası ödeme yapıyor. 

Her bir makam için aylık toplam 450 saati geçmemek üzere Kurul Başkanı (Bakanlıklar), Genel Müdür ve daha üst birim yöneticileri, Strateji Geliştirme Başkanı, Vali, General ve Amiral rütbesini haiz olmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndaki Daire Başkanı ve daha üst birimlerin yöneticileri, Rektör, Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları ile beraber çalışma yapan personele yine ayda 90 saati geçmemesi şartı ile makam onayı ile saat başı yapılacak ödeme tutarı 1,83 Türk Lirası’dır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı olarak hizmet veren yurtlarda çalışan personelden yaptıkları fazla mesai karşılığı olarak izin hakkından yararlanamayanlar için her bir personel için ayda 90 saati aşmayacak şekilde saat başına personele yapılacak olan ödeme tutarı 1,74 Türk Lirası’dır. 

Bakanlıklar ve Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlıklarında görev yapan şoförlerin yaptıkları fazla mesainin karşılığı olarak ayda 60 saati geçmemek üzere şoför personellere saat başı ödenecek tutar 1,74 Türk Lirası’dır. 

Anadolu Üniversitesi dışında diğer Yüksek Öğretim Kurulu kadrolarında görev yapan personelin fazla mesai karşılığı Yüksek Öğretim kurumlarına aktarılan öğrenci katkı paylarından ödenmek şartıyla her bir personel için saat başı ödenecek tutar 2,99 Türk Lirası’dır ve bu ödeme ayda 60 saati geçmemek şartı ile yapılır. 

Kamupersoneli.net