Askeri Personel

MEB Askeri Personel İken Araştırmacı Olarak Atananlar İçin Resmi Yayınladı

Milli Eğitim Bakanlığı askeri personel iken araştırmacı olarak atananlar için resmi bir yazı yayınladı.

Bakanlığımız kadrolarına 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kurumunun geçici 32. maddesine göre araştırmacı olarak atananların 926 sayılı Kanunda 9 Ocak 2016 tarihli 29588 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 6656 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişiklikler sonucunda getirilen yeni haklardan yararlandırılıp yararlandırılmayacakları hususunda bazı il milli eğitim müdürlüklerine görüş istenmesi üzerine konu hakkında genel bir açıklama yapılmasına gerek duyulmuştur. 

Bilindiği gibi 27.7.1967 ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32. maddesinin üçüncü fıkrasının ( c ) bendinin ( 2 ) numaralı bendinde isteyenler 637. kanunun 48. maddesinde ki genel şartları taşımak kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının araştırmacı unvanlı kadrolarına atanmak üzere Milli Savunma Bakanlığının mali ve sosyal haklarına esas olacak derece kademe ve rütbeleri belirtmek suretiyle Devlet Personel Başkanlığına bildirilir. 

Anılan başkanlık tarafından 45 gün içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarına bunların atamaları teklif edilir. Söz konusu teklife ilişkin yazının atama yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren 30 gün içerisinde ilgili kamu kurum ve kuruluşu tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur. 

Atama emri ile atamayı yapan kamu kurum ve kuruluşu tarafından 11.2.1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. 

Milli Eğitim Bakanlığından yayınlanan resmi yazının devamı fotoğraflar halinde aşağıdadır.

Kamupersoneli.net