Akademik Personel

Bayburt Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan açıklamada üniversitede görevlendirilmek üzere 2 adet öğretim görevlisinin istihdam edileceği açıklandı.

Yapılan açıklamada Doçent kadrosuna 2 öğretim görevlisi alınacağı ifade edildi. Bayburt Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Fakültesine bir adet Doçent Alınacak. Şartı ise Hayvansal Üretim alanında çalışma yapmış olmak.

Bunun yanında İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesine bir adet Doçent alınacak şartı Bayburt Halk Kültürüyle ilgili çalışmaları bulunmak

İşte üniversite tarafından verilen ilanın detayları

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 25 inci maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğine göre Üniversitemize Öğretim Üyeleri alınacaktır. 657
sayılı DMK’nun 48 inci maddesi uyarınca Devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz olmaları gerekmektedir.

A- MÜRACAATLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE İSTENEN BELGELER

DOÇENT KADROSU İÇİN:

1) Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracak adaylar yayın listesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinde yazılı bilgi ve belgeleri kapsayan 4 takım dosya ile birlikte aşağıdaki belgeleri hazırlayarak müracaat edeceklerdir.

1.1.Başvuru dilekçesi: http://www.bayburt.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak birim, bölüm ve anabilim dalı mutlaka belirtilecektir, 1.2.

Özgeçmiş

(YÖK Formatında), 1.3. Doçentlik Belgesi fotokopisi, 1.4. Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık belgelerinin fotokopisi, 1.5.Hizmet Belgesi (Herhangi bir kamu

kurumunda çalışanların daha önce çalışıp ayrılmış olsalar dahi çalıştığı kurumlardan alacakları onaylı ayrıntılı belge), 1.6. 2 adet fotoğraf, 1.7. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi,

2) 2547 sayılı Kanunun 25 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak,

3) Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği kriterlerinde Doçentlik için belirtilen şartlara haiz olmak,

4) Adayların ilan edilen kadronun derecesi bakımından atanabilme şartlarını taşımaları gerekmektedir.

B- BAŞVURU YERİ

Başvurular Doçent kadroları için Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Tüm belgelerin asılları atanmaya hak kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır. Belirtilen koşulları taşımayan veya süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birimlere ulaşmış olması gerekmektedir. Başvuru süresi ilanın yayın tarihi itibariyle on beşinci günün mesai bitimidir. İlanen duyurulur.