Öğretmen

Öğretmenler İçin Yıpranma Payı Nasıl Oluyor ?

Öğretmenler için yıpranmayı nasıl olacak ? Öğretmenler hangi durumlarda yıpranmış sayılıyorlar ?
1 Ekim 2008 Çarşamba tarihi itibari ile  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile çalışanlar için yıpranma hakkının kapsamı değiştirilerek yeni yasa ile yalnızca madenciler, itfaiyeciler, polisler ve askerler için yıpranma payı alma hakkın verilmiş idi. Yıpranma hakkı ise çalışanlar için prim ödemede gün sayısının artması , erken emekli olma hakkı ve emeklilikte alacakları maaş miktarının daha fazla olması şeklinde fayda sağlamaktadır.

– Öğretmenlik insanla iç içe olunan ve emeğin en fazla verildiği bir meslek olmakla beraberinde öğretmenlik hayatı ile öğretmenlerin ses , boğaz , ortopetik rahatsızlıklar ve varis hastalıkları gibi bir çok sağlık problemleri ile uğraşmaktadırlar.

Öğretmenlik mesleğinin yapan kişilerin olumsuz etkilendikleri diğer konular ise şu şekildedir ;
– Amerikan Stres Enstitüsü tarafından yapılmış olan açıklamalar ile sağlığın tehlikeye girmesi ve günlük yaşamsal problemler sebebi ile yüksek riskli meslek grupları içerisinde yer almaktadırlar.

– Öğretmenlerin aşırı yük halinde oldukları ve tükenmişlik durumu yaşadıklarını yapılmış olan araştırmalar sonucunda ortaya çıkmıştır.

– Sürekli ayakta olmaları sebebi ile bacak ve kas ile ilgili sağlık sorunları yaşadıkları ,

– Sürekli konuşma durumunda oldukları için üst solunum yolları hastalıklarına yakalandıkları ,

– Kapalı ortamda çalışmalarından dolayı sürekli bulaşıcı hastalıklara maruz kalmaları yıpratmaktadır.

2 Aralık 2014 -5 Aralık 2014 tarihleri arasında yapılmış olan 19. Milli Eğitim Şurası bünyesinde  “Öğretmenlerin özlük hakları ile igili olarak; her dört yılda bir yıpranma payı ve 3600 ek gösterge verilmelidir. ” Milli Eğitim Şurasında kamu görevlilerin lehine alınan kararların uygulanması gerekmektedir. 

Madde 1 içerisinde 31.05.2016 tarihli ve 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu İçerisinde Geçici 68. maddesinden sonra gelmesi üzereni, Geçici olarak 69. madde eklenmiştir.
“Geçici Madde 69- Öğretmenler; bölge-şehir ayrımı yapılmaksızın, her yıl için ¼ oranında yıpranma payı alırlar”
Maddei 2 içerisinde :Bu kanun yayımlandığı günden itibaren yürürlüğe girmektedir.
Madde 3 içerisinde ise : Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütmektedir.

Kamupersoneli.net