Genel

2016 Yılı MEB Kadroları Görevde Yükselme Sonuçları Açıklandı

2016 Yılı için Merkez ve Taşra Teşkilatı Şef / Memur Kadroları İçin Görevde Yükselme Sonuçları açıklandı.

Sınav ile ilgili mevzuat şu şekilde yapılmıştır.
– 657 Sayılı devlet memuru kanunları geçerli sayılmaktadır.

– Kamu Kurum ve Kuruluşlarında görevini yapmaya devam eden personel için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik içeriği

– MEB Personelinin Görevde Yükselme Durulmu, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Sureti ile  Atanması Hakkında Yönetmelik yer almaktadır.

Alımı yapılacak Şef ve Memur kadrosu aşağıda tablo şeklinde verilmiştir.
 

UNVANI MERKEZ / TAŞRA  TOPLAM
ŞEF         117 / 2100           2217
MEMUR          74 / 3100           3174

Memur ve şef için toplam  5391 kişi alımı yapılacaktır.
Aralık 2015 Pazar günü Saat : 10:00 da yapılmış olan sınav Ankara, İstanbul , İzmir, Adana, Bursa, Antalya , Kayseri, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Elazığ, Van, Edirne, Gaziantep, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Konya, Zonguldak, Sivas şehirlerinde yapıldı.

Atama süresi içerisinde şu işlemler yapılacak.
– Ataması yapılmış olan adaylar için kararnameler Bakanlık tarafından, elektronik ortamda içerisinde eski ve yeni görev yerlerine gönderim yapılacaktır.

– Gönderilmiş olan  kararnameler adaylara en kısa zaman içerisinde 7201 sayılı Tebligat Kanuna ‘ na göre tebliğ edilerek, adayların göreve başlama zamanlar  ve ayrılma durumları ile ilgili birimler/valilikler tarafından düzenlemesi yapılacaktır