Gündem

TBMM Evlendirme Programlarını Mercek Altına Aldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi ve Başbakanlık İletişim Merkezine yapılan şikayetlerde başı çeken evlendirme programları RTÜK’ün merceği altında.

Evlilik programları ile alakalı olmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Bütünlüğü Araştırma Komisyonu , (RTÜK) Radyo ve Televizyon Üst Kuruluna bilgi almak amacı ile başvuru yaptı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Çakırtaş, Komisyon üyelerine bir sunum yaparak televizyonlardaki program türleri hakkında bilgi verdi. Bu program türleri arasında en dikkat çeken tür ise hiç şüphesiz evlendirme programları oldu. 

Görücü usulü evlilikleriyle aynı temeli oluşturulduğunu düşündüğünü beyan eden Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Çakırtaş, olayları dramatik bir sunumla televizyonlarda halka sunulduğu ve acıtasyonla birlikte bu ciddi müesseseyi geneksel ve mahrem olan ünvanlarından soyutlayarak uzaklaştırdığını belirtti. 

Locada bekleyen diğer adayların katılımcıların birbirleri ile yakışıp yakışmadığını yani onay verme durumundaki ailenin rolünü aldığını, Sunucuların ise çiftleri tanıştıran yaşça büyük kişilerin rollerini aldığını belirterek aile olgusu oluşturmaktan çok aile olgusuna zarar verdiğini savundu.

EVLİLİK MADDİYATA İNDİRGENİYOR!

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu İzleme Dairesi Başkanı Mehmet Çakırtaş’ın yaptığı sunumda bu tür programlarda yaşanan en büyük sorunlar da belirtildi ve bu sorunlarla ilişkili olarak ahlaka aykırı olan (argo) sözcüklerin kullanılması hakkında da bilgilendirildi.

Evliliğin maddiyat üzerine kurulması bir sorun başlığı oluşturduğunu belirten Çakırtaş karşılaşılan sorunları şöyle sıraladı;

“Adayların dış görünüşleri ile yargılanması, adaylar arasındaki nahoş davranışlar, küçük düşürücü söylemler, adayların komi?k duruma düşmeleri?ne neden olunması, sansasyonel kişilere ısrarla yer verilmesi, olayların dramatize edilmesi, katılımcıların evlilik dışı amaçları, engelli adayların engellerinin ön plana çıkarılması, programlara olan güvenin azalması.”

Kamupersoneli.net