Ekonomi

Engelli ve Eski Hükümlülere Hibe Desteğinde Süreç Daralıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, İŞKUR’un hibe desteğinden yararlanmak isteyenler için son gün çağrısında bulundu.

İŞKUR desteği ile kendi işini kurmak isteyenler için hibe desteğinde son gün 11 Aralık 2017. Söz konusu destekten yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar başvurularını yapması gerekiyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu;  “İŞKUR’dan kendi işini kurmak isteyenler için hibe desteğinde son gün 11 Aralık. Lütfen gidin başvurularınızı yapın” açıklamasını yaptı.

Engelli ve Eski Hükümlüye Hibe Desteği

İŞKUR engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği sunuyor. Bu desteğin amacı ise engelli ve eski hükümlülerin kendi işlerini kurmasına ve engellilerin mesleki eğitim alarak istihdam edilmeleri ve rehabilitasyonlarına yardımda bulunmak.

Kabul Edilecek Projeler

İŞKUR’un engelli ve eski hükümlülere sunduğu hibe desteği hangi projeleri kabul ediyor? Destek kapsamında; “Engellilerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, eski hükümlülerin kendi işini kurmalarına yönelik projeler, engellinin iş bulmasını sağlayacak destek teknolojilerine yönelik projeler, engellinin işe yerleştirilmesi, işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına yönelik projeler, engellilerin istihdam edilebilirliklerini artırıcı mesleki eğitimine yönelik projeler ve korumalı işyeri desteğine yönelik projeler” kabul edilecek.

Son Günü Kaçırmayın

Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve engellilere yönelik çalışma yapan bütün sivil toplum kuruluşları, işyerleri, üniversiteler, belediyeler ve kamu kurumları 11 Aralık 2017 tarihine kadar hazırlamış oldukları projeleri bulundukları illerdeki Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerine başvuruda bulunabilir.

Başvuru Şartları

Bu kapsama kimler İŞKUR’un sunmuş olduğu hibe desteğinden yararlanabilir? Proje kapsamından yararlanacak engellilerin aşağıdaki bütün koşulları taşımaları gerekiyor. İstenilen şartlar şu şekilde:

–  İŞKUR’a kayıtlı olmak,

– Bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerle kaybetmesi nedeniyle işgücünün en az yüzde 40’ından yoksun olduğunu “Engellilere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları” ile belgelendirebilmek,

– 18 yaşını tamamlamış olmak,

– Hangi sebeple olursa olsun emekli olmamak,

– Kendi üzerine aktif olarak kayıtlı işyeri/işletme olmamak,

– İşyerinin kurulacağı il sınırları içinde ikamet etmek,

– Girişimcilik eğitim programı sertifikasına sahip olmak,

– Kurulacak iş ile ilgili başka mevzuatlarda aranılan diploma, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak ve aranılan diğer şartlara haiz olmak.

Söz konusu destekten yararlanmak isteyen engellilerin sunmuş olduğu projelerde; hiçbir şekilde depozito, su, elektrik, iletişim vb. abonelik ücretleri, çalışanların ücretleri, işlenerek veya doğrudan satılacak ürünlerin bedelleri, vergi, resim, harç, çeşitli üyelik ücretleri, cezalar, işin konusu ile doğrudan ilgisi olmayan ve işin kurulmasına engel olmayan demirbaş ve diğer malzemelerin bedelleri, kurulmuş bir işletmenin geliştirilmesini, değiştirilmesini amaçlayan giderler, engellilerin erişebilirliklerini sağlayıcı olması şartı ile inşaat, tadilat ve bakım giderlerinin toplam kuruluş desteğinin yüzde 10’unu aşan kısmı desteklenmeyeceği belirtildi.

Ne Kadar Destek Verilecek?

İŞKUR kapsamında sunulan projelere ne kadar hibe desteği verilecek? 

– Hibe desteği kapsamında, işyeri kuruluşu için yapılan resmi işlemler, onaylar, izinler, ruhsatlar ve sigorta gibi masraflar için belge karşılığı olmak üzere en fazla 3.000 TL destek sağlanacak.

– Sözleşme imza tarihinden sonra 12 ay süre ile belge karşılığı olarak işletme giderlerinin (su, elektrik, iletişim, ısınma, kira ve tanıtım) en fazla yüzde 60’ını geçmeyecek şekilde yıllık toplamda en fazla 11.000 TL destek sunuluyor.

– Sözleşme imza tarihinden itibaren 12 ay boyunca belge karşılığı olmak üzere işletmenin temel faaliyet alanı ile ilgili makine, teçhizat, yazılım, donanım, ofis malzemesi gibi maliyetler için vergiler dahil en fazla 36.000 TL destek sunuluyor.

İŞKUR kapsamında yer alan destekten yararlanmak isteyenlerin aşağıdaki formu doldurmaları isteniyor.

Kamupersoneli.net – ANKARA

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir