Mevzuat

Danıştaydan Memurlar İçin Önemli Açıklama

Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu iki kritik madde için yürürlükte durdurma kararı aldı.
Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu, Devlet Memurları Yer Değiştirme Durumları ile ilgili  Atanmaları ile ilgili yönetmelik içerisinde yapılmış olan  değişiklik üzerinde iki kritik madde için yürürlükte durdurma kararı aldı.Danıştay, yapılan değişiklik ile memurlar için yapılan sağlık özrü atamaları için “Sadece eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesinden” rapor alınma konusunda ki zorunluluğun olması ve “Memurların görevini devam ettirdiği yerden ayrılması durumunda  eski görev yerine atanmayacağı” maddelerinin hukuka uyumlu olmadığı sebebini açıkladı.

İki Madde için karar
Dava Daireler Kurulu, yürürlüğün durdurulması için bulunulan talebi reddetti. Bu konu üzerine Avukat Ali Altay, yapılmış olan ret kararına itiraz etti. Yapılmış olan itiraz üzerine dava dosyası, Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu ‘ nun gündeminde yer aldı. Danıştay İdari Dava Daireler Kurulu oy çokluğu ile Devlet Memurlarının yer değiştirmesiyle atanmaları ile ilgili yönetmeliğin değişiklik yapılması ile ilgili yönetmeliğin 2 maddesinin yürürlüğünün durdurulması yönünde karar alındı.

Memurların sağlık özrü atamaları ile ilgili sadece “eğitim ve araştırma veya üniversite hastanesinden” rapor alınması ile ilgili zorunluluğun olması hukuk kurallarına uyumlu olmadığının belirtilmiş olan karar içerisinde  “İdarenin ortada herhangi bir tereddüt bulunmadığı durumlarda bile , hastaneler dışında bulunan  kuruluşlar tarafından verilmiş olan sağlık raporlarının doğru olmama durumu ile ön kabulüyle düzenlemeler yapılması, toplumda herkesin hukuka aykırı davranışlarda bulunduğu varsayımından yola çıkarak  bu durum hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmaz” denildi.

Karar içerisinde eğitim ve araştırma hastanelerinin her şehirde bulunmadığı hususuna dikkat çekerek raporlar arasında ayrım olmamasının hukuk kurallarına uyumlu olacağı belirtildi.Karar içerisinde yer alan memur eski görev yerine dönemez şartı için hizmet gereğini aşan bir sonucun olmadığını ve böylece bu kararın hukuka aykırılık göstermediği belitilmiştir.

 Kamupersoneli.net