Kamu Personelleri

4C'den 4B'ye Geçiş Sürecine İlişkin Devlet Personel Başkanlığı Duyuru Yayımladı

Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı bir duyuru ile 4C statüsünde çalışan personelin, Resmi Gazete’de yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname ile 4B statüsüne geçirilmesine yönelik bir basın açıklaması yayımladı. 

4C’DEN 4B’YE GEÇİŞ SÜRECİNE İLİŞKİN DPB’DEN DUYURU

DPB’nin internet sayfası üzerinden yayımlanan basın açıklamasında, yayımlanan KHK’nın önemli düzenlemeler içerdiği vurgulanarak devlet memurları kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendinin yürürlükten kaldırıldığı ve bu kapsamda istihdam edilen personelin mezkur fıkranın (B) bende kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceğinin hükme bağlandığı bildirildi. 

Ayrıca yayımlanan basın açıklamasında, Kanun Hükmünde Kararname ile yürürlüpe giren konuya ilişkin kanunlara yönelik 13 maddelik bir açıklama duyurusu yayımlandı. 

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuru,

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 24 Aralık 2017 tarihli ve 30280 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamenin 17 ve 18 inci maddeleri ile önemli düzenlemeler yapılmış olup; bu çerçevede, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda istihdam edilen personelin, bundan sonra mezkur fıkranın (B) bendi kapsamında sözleşmeli personel olarak istihdam edileceği hükme bağlanmıştır.

Bu çerçevede; 

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (C) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

2- Özelleştirme uygulamaları çerçevesinde Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesine göre nakil hakkı bulunmayan personelin atama teklifleri sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına gerçekleştirilecektir.

3- 04/12/2017 tarihi itibarıyla geçici personel (4/C) olarak çalışmakta olanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten (02/01/2018) itibaren 90 gün içerisinde kurumlarınca sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarına atanır.

4- Geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş işlemlerinde herhangi bir başvuru alınmayacak ve sınav yapılmayacaktır.

5- Daha önce geçici personel (4/C) pozisyonunda çalışmakta iken herhangi bir sebeple görevlerinden ayrılanlar (doğum ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenler hariç olmak üzere) söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

6- Düzenleme kapsamında geçici personel tahsis edildiği teşkilat ve birimde geçici personel olarak yürütmekte oldukları hizmetleri aynı şekilde yerine getirmeye devam edecek şekilde sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilir.

7- Bu kapsamdaki personel yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanıncaya kadar sözleşmeli personel pozisyonlarında (4/B) istihdam edilecektir.

8- Geçici personel pozisyonlarına atanmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirilen ve atama süreci devam edenler ile atamaları yapılanlar hakkında da bu madde hükümleri uygulanır.

9- Adam/ay hesabına göre kısmi süreli çalışanlar ve saat ücreti ile çalışanlar söz konusu düzenlemeden faydalanamayacaktır.

10- Sözleşmeli personel pozisyonlarına geçiş durumunda iş sonu tazminatı ödenmeyecektir.

11- Geçici personelin önceden iş sonu tazminatı ödenmiş süreleri hariç; iş sonu tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, yeni pozisyonlarında iş sonu tazminatına esas toplam hizmet süresi ile ücret ve izin sürelerinin hesabında dikkate alınır.

12- Geçici personelin geçirileceği sözleşmeli personel pozisyonları tahsis edilmiş sayılacağından, geçici personel hâlihazırda çalışmakta oldukları kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kamupersoneli.net – ANKARA

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. kanun hükmünde kararname ile yürürlüğe giren konuya ilişkin kanunlara yönelik 13 maddelik bir açıklama duyurusu yayımlandı deniliyor. sadece 12 madde yayımlanmış 13. madde kaldırıldımı?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir