Genel

Hangi Durumlarda Memurlar Görevlerinden Olur ?

Devlet memurları bazı durumlarda görevlerinden men ediliyor peki bu haller neler ?

Belge ile ispatı mümkün olmayan zorlayıcı durumlar olmaksızın süresi içerisinde göreve başlamayanların atama kararları iptal olur. Bu durum içerisinde olanlar, 1 sene zaman geçmeden tekrar memuriyete alınma durumları olmaz.

– Adaylık zamanları içerisinde davranışları ve fazla devamsızlık süreleri tespit edilen kişileri memuriyetleri iptal olur ve 3 sene boyuncada tekrar memuriyete alınmazlar.

– Nakil veya başka bir yere atanan ancak belirlenmiş süre içerisinde yeni görevlerine başlamamış olanlar, aylık verilmemesi koşulu ile  göreve başlaması amacı ile ilave 10 gün verilir. Bu durum içerisinde görevine başlamayanlar görevlerinden alınır ve 1 sene boyuncada tekrar memuriyete giremezler.

– Memuriyete giriş şartlarını taşımadığı sonradan belirlenmiş olanların kişilerin görevlerine son verilir ve  ay geçmeden , tekrar koşulları sağlamadan memuriyet görevlerine alınmazlar.

– Eğitim amacı başka yere gönderilen memur eğitim süresi bittiği halde görevinin başında bulunmayan kişilerin görevleri son bulunur ve  sene tekrar memuriyete alınmazlar.

– Belirtilen izin dönemi bittiği durumlarda ve izin dönemi bittikten  10 gün sonra da görevinin başında olmayan memurların görevden çekildikleri kabul edilir ve memuriyetleri biter . Bu durumda 1 sene geçmeden yeniden memuriyet hayatına alınmazlar.

– İzni olmadan veya mazereti olmadan görevine 10 gün gelmemiş memurların görevleri sonlandırılır ve 1 sene geçmedende göreve alımları yapılmaz.

Kamupersoneli.net