Personel Alımı

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Akademik Personel Alacak

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü verdiği ilan ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere akademik personel alımı yapacak.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Devlet Personel Başkanlığına verdiği ilanı ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 4 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alımlarını Yardımcı Doçent kadrolarında gerçekleştir. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü verdiği ilana başvuru yapacak adaylara bilgi vermek amacı ile ilan açıklaması yayınlamıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün yayınladığı ilanda yaptığı açıklama şu şekilde;

Aşağıda anabilim dalı/bölüm itibariyle unvan ve şartları belirtilen, Enstitümüz Mühendislik Fakültesi
birimlerinde açık bulunan yardımcı doçent kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli
Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”nin ilgili maddeleri,
Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında
Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik ve
Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Yardımcı Doçent kadrosuna başvuru yapacak adayların yapması gereken işlemler ve başvuru formlarının dışında istenen belgelerin lisetesini yayınlamıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü akademik personel alımı Yardımcı Doçent kadrolarına başvuru yapacak adaylardan istenilen belgeler şöyle;

1- İstenen Belgeler:

Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracak adayların özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doktora tezi, yabancı dil başarı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyayı 4 nüsha olarak hazırlayıp; bir dilekçe, iş talep formu ve 2 adet fotoğraf ile birlikte Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına (Gülbahçe Köyü Kampüs alanı Urla-İZMİR) müracaat etmeleri gerekmektedir.

2- Adayların 657 sayılı Kanun’un 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

3- Başvuracakların, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 28.01.1982 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Enstitümüzün Minimum Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri ile İlgili Esasları, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik hükümlerini sağlamaları ve Enstitümüz Senatosunun 08.01.2013 tarih ve 1/2 sayılı Kararı ile belirlenen yabancı dil puanına sahip olmaları gerekmektedir. (Senato Kararı, Kanun ve Yönetmelikler http://www.iyte.edu.tr adresinden temin edilebilir.)

4- Yurtdışından alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5- Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.