Personel Alımı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Akademik Personel Alacak

Abant İzzet Baysal Üniversitesi verdiği ilan ile kendi bünyesinde çalıştırmak üzere akademik personel alımı yapacağını duyurdu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Devlet Personel Başkanlığında akademik personel alımı hakkında bir ilan yayınladı. Abant İzzet Baysal Üniversitesinin Devlet Personel Başkanlığında yayınladığı ilanına göre kendi bünyesinde çalıştırmak üzere 13 akademik personel alımı yapılacak. 

Abant İzzet Baysal Üniversitesi akademik personel alımlarını Profesör Yardımcı Doçent ve Doçent kadrolarında yapacaktır. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden akademik personel alımı hakkında bir açıklama yayınlandı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünün akademik personel alımı hakkında yayınladığı açıklama şu şekilde;

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birim ve anabilim dallarına 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Atama kriterleri http://www.ibu.edu.tr/index.php/tr/akademik linkinden temin edilebilir. Başvuracak adayların yayınlarını Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde bulunan puan tablosuna göre kodlamaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular ilan edilen birime şahsen yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar ile postayla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Abat İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü Profesör Yardımcı Doçent ve Doçent kadrolarına başvuru yapacak adayların hangi belgelerle ve nasıl başvuru yapacağına dair bir açıklama yaptı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden yayınlanan başvuru ve başvuru şekli açıklaması şu şekilde;

Profesör Kadroları İçin Başvuru Yapacak Adaylar

Profesör kadroları devamlı statü için olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Doçent Kadroları İçin Başvuru Yapacak Adaylar

Doçent kadroları devamlı statü için olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf ve özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.

Yardımcı Doçent Kadroları İçin Başvuru Yapacak Adaylar 

Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört takım dosya ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır. Bilim alanı bir yabancı dille ilgili olanlar başka bir yabancı dilde sınava girecektir. Adaylar dosyalarına haklarında bilimsel referans alınabilecek üç öğretim üyesinin isim ve adreslerini ekleyecektir.

Yardımcı Doçent adaylarının yabancı dil sınav tarihleri daha sonra belirlenecek ve adaylara başvurdukları birim tarafından duyurulacaktır.

Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Atamaların yapılabilmesi için adayların durumunun ilan edilen kadro derecelerine uygun olması gerekmektedir.