Meb Personeli

Aday Öğretmen Yetiştirme Süreci Atama Sonuçları Açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez uygulanacak aday öğretmenlerin yetiştirme sürecine ilişkin tercih sonuçlarını açıkladı.
Aday öğretmenler tercih sonuçlarına göre gidecekleri eğitim kurumlarında 24 hafta sürecek olan uygulama eğitimlerine tamamlayacak. Eğitimlerin 14 haftası danışman öğretmenler eşliğinde okulla ilgili tüm çalışmaları kapsayacak. Diğer 10 hafta ise yaz döneminde öğretmenler için verilecek seminerleri kapsayacak. Aday öğretmenler alacakları eğitimle öğretmenlik mesleğini daha yakından tanıyarak mesleğin gerektirdiği bilgilere okul ortamında danışman öğretmenlerin deneyimleri eşliğinde ulaşabilecek. Yetiştirme sürecinin yapılacağı illerde sosyal ve kültürel faaliyetlere katılacak olan öğretmen adayları böylece bulundukları illerin genel yapısınıda öğrenmiş olacak. Öğretmenlerin adaptasyon sürecini kolaylaştıracak programla yeni öğretmenler 2016-2017 eğitim-öğretim dönemine hazır bir şekilde girmiş olacak. Aday öğretmenler eğitim dönemi boyunca öğrendiklerini Eylül ayından itibaren uygulamaya başlayacak ve derslere girmeye başlayacak. 

Aday öğretmenlerin yetiştirme programıyla ilgili tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü bir açıklamayla duyurmuştu.Duturuya göre;

10 Şubat 2016 tarihinde öğretmen ataması gerçekleştirilmiştir. Ancak aday öğretmen olarak atananların göreve başlamalarına ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Aday öğretmen olarak atananlar;

a)   10 Şubat 2016 tarihinde eğitim kurumlarına atananlar görevine başlamayacaktır.
b)  15-18 Şubat 2016 tarihleri arasında ikinci aşamada yetiştirilmek üzere il tercihinde bulunacaktır.
c)   İkinci  aşamaya  başvuru  yapanların  19  Şubat  2016  tarihinde  il  emrine  atamaları gerçekleştirilecektir.
d)  İl emrine atamaları yapılan öğretmenlerin görev yerleri il millî eğitim müdürlüklerince 25 Şubat 2016 tarihine kadar belirlenecek ve bu belirlemelerden sonra en kısa sürede aday öğretmenler görevlerine başlayabilecektir.
e)   Aday  öğretmenler  yetiştirilmek  üzere  atandıkları  illere  göreve  başlamaya  ilişkin belgeleri ibraz edeceklerdir.

aday öğretmenlerin eğitim programına ilişkin süreç belirlenen takvime göre işleyecektir.