Gündem

Zorunlu Trafik Sigortası Değişiklik Taslağı Başbakanlığa Gönderildi

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan, zorunlu trafik sigortasında değişikliği içeren taslak başbakanlığa iletildi.

Hazine Müsteşarlığı tarafından zorunlu trafik sigortası için hazır edilen taslak , trafik sigortalarında yüksek prim artışının sebebi olarak görülen sigorta sistemindeki açıkları kapatacak 3 maddeyi kapsıyor. 3 maddede yapılacak değişiklik yasalaşırsa %100 kusurlu olması halinde dahi hayatını kaybeden kişinin ailesine ödeme yapılmasına son vermiş olacak.

Yasalaşırsa Çok Şey Değişiyor

Karayolları Trafik Kanunu üzerinde değişiklik yapılmasını hedefleyen taslakta, yasa içerisinde bulunan “Maddi ve Manevi Tazminat” başlığının 90.maddesi değiştirilecek. Hali hazırda yürürlükte olan yasada “Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” ifadesi mevcut. Taslakla birlikte yasalaşma söz konusu olursa bu maddenin içerisine zorunlu mali sorumluluk sigortası çerçevesinde tazminatların genel şartlara tabi olması yönünde ifade eklenmiş olacak. Maddenin onay aldıktan sonraki hali “Zorunlu mali sorumluluk sigortası kapsamındaki tazminatlar bu kanun ve bu kanun çerçevesinde hazırlanan genel şartlarda öngörülen usul ve esaslara tabidir. Söz konusu tazminatlar ve manevi tazminata ilişkin olarak bu kanun ve genel şartlarda düzenlenmeyen hususlar hakkında Borçlar Kanununun haksız fiillere ilişkin hükümleri uygulanır” şeklinde olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bu taslağı onaylar ise hazine yönetmelik çıkaracak ve yasa hakkında genel şartları belirleme yoluna gidecek.

%100 Kusurluya Tazminat Verilmeyecek

Değişiklik yapılması için onay bekleyen ikinci madde zorunlu mali sorumluluk sigortası dışında kalan hususlarda değişikliği öngörüyor. Yürürlükteki kanunun zorunlu mali sorumluluk sigortası çerçevesinin dışında tutulan şartlarına  “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri”, “İlgililerin sigortalının sorumluluk riski kapsamında olmayan tazminat talepleri” ve “Zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları ve ekleri ile tanımlanan teminat içeriği dışında kalan talepler” ifadeleri ekleniyor. Yetkililer, kaza olduğunda %100 kusurlu olup da hayatını kaybeden kişinin ailesine sigorta ödemesi yapıldığını belirterek, “Hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri” ifadelerinin ekleneceği ve bu durumda %100 kusurlu kişinin ailesine yapılacak ödemenin engelleneceği ortaya çıkıyor.

Tazminat Alan Bir Daha Tazminat Açıp Ödeme Alabiliyor

Yasadaki en dikkat çekici açık ise kaza sonucu hayatını kaybedenlerin yakınlarından tazminat alan kişiler tazminatın ardından tekrar dava açabiliyor ve bir daha tazminat alabiliyor.Yetkililer arafından bu konuda “2010’da kaza olmuş, 60 bin lira ödenmiş, daha sonra 100 bin liralık dava açılıyor, 40 bin lira daha ödenebiliyor. Düzenleme ile bunun da önüne geçilecek” açıkalması yapıldı. Yasa onaylanırsa bu açık kapatılmış olacak ve yasadaki bu açığı kullananların önüne geçilecek.
 
8 İş Günü Zorunluluğu Esnetiliyor

Hazine Müsteşarlığı tarafından Başbakanlığa iletilen taslak içerisindeki bir başka değişiklik ise tazminat ve giderlerin ödenmesi için talep edilen  “Kaza veya zarara ilişkin tespit tutanağı veya bilirkişi raporu”  uygulamasını kaldırmayı öngörüyor. Bu uygulamanın yerine “Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarıyla Belirlenen Belgeler” getirilmiş oluyor. Çeşitli basın mensuplarına açıklama yapan yetkililer bu değişiklik sonrası kaza tutanağını sonrası sigortacının 8 iş günü içerisinde sigortalıya ödeme yapması zorunluluğuna esneklik getirildiğini söylediler.

 Kamupersoneli.net