Gündem

YÖK AB Programına Katılımın Güçlendirme Projesi

Avrupa Birliği Kapsamı İçerisinde Ülkeler Arası Teşvik Amacı İle Yeni Projeler.
Avrupa Birliği (AB) Programları kapsamı içerisinde ülkeler arasında işbirliğini teşvik etmek amacı ile , ülkelerin AB ( Avrupa Birliği ) politika hedeflerine ulaşabilmesi amaç edinmiştir.  Vatandaşlar , işletmeler , sivil toplum kuruluşları , kamu kurumları ve üniversiteler hazırlamış oldukları projeler aracılığı ile , AB ( Avrupa Birliği ) Programlarından fayda elde etmektedir.
 
634 ( altı yüz otuz dört ) sayılı Avrupa Birliği ( AB) Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri ile İlgili Kanun Hükmü İçerisinde Bulunan Kararnamenin 10.  ( onuncu) maddesi içeriğinde yer alan açıklamaya göre  AB ( Avrupa Birliği ) Programlarının ülkemizde uygulanmasının izlenmesi ve değerlendirilmesi amacı ile yapılan çalışmaları AB ( Avrupa Birliği) Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.
 
Ülkemizin katılım sağlamış olduğu Programların uygulanması ile ilgili etkinliğinin artmasını sağlamak ve ülke genelinde sürekli kullanıcıların faydalanılması için ulaştırılması amacı ile teminen , AB ( Avrupa Birliği ) Bakanlığının inisiyatifi ile “AB ( Avrupa Birliği ) Programlarına Katılımın Güçlendirilmesi Projesi” uygulanmaya başlanmıştır.

– 2014 – 2020 Yılları arasında ülkemiz 8 programda katılım sağlamaktadır.
* Erasmus
* Araştırma ve yenilik programı 
* İşletmelerin ve KOBİ ‘lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)
* Kültür Sanat ve Medya Alanında Yaratıcı Avrupa Programı 
* İstihdam ve Sosyal Yenilik Programı
* Sivil Koruma Mekanizması
* Vergiler  2020 
* Gümrükler 2020