Ekonomi

İş Arama İzni Vermeyen Patrona Yaptırımlar

İşçinin sözleşme ve kanun gereğince bildirim süresince günde 2 saatten daha az olmamak suretiyle yeni iş arama izni vardır. Ancak işçiye bu süreyi vermeyip çalıştırma yoluna giden iş verenin işçinin  normal ücretinin 3 katı tutarında ödeme yapma zorunluluğu bulunuyor.

Yeni iş arama izinleri iş sözleşmesi patron tarafından feshedilen işçilere tanınan bir haktır. İşten çıkartılan tüm işçilerin yasaya göre yeni iş arama izni hakkı bulunuyor mu? Belirsiz süreli sözleşmeyle çalıştırılan bir işçiye uygulanan bildirim süresi işçinin o işyerindeki kıdemiyle doğru orantılıdır.

İş arama İzni ve Kıdem neye göre belli oluyor?

İş yerinde 6 aydan daha az çalışmış işçiye en az 2 hafta, 6 aydan , 1 buçuk seneye kadar çalışan işçiye 1 ay, bir buçuk yıldan 3 yıla kadar aynı iş yerinde çalışmış olan işçiye bir buçuk ay,  eğer işçi 3 seneden fazla o iş yerinde çalışmışsa bu bildirim süresi 8 haftadır.

İş arama izni vermeyen patrona yaptırım var mı?

Bildirim süresinde işçinin günde iki saatten az olmamak üzere yeni iş arama izni var. Ancak işçi bu izninde çalıştırılırsa işveren işçiye ücretinin üç katı tutarında ödemek yapmak zorundadır.İş Hukuku toplumun işçi, emekçi kesiminin korunmasının esas olduğu bir hukuk dalıdır. İş Hukuku’nun genel ilkesi işverene karşı işçi, emekçi kesiminin korunmasıdır. Yeni iş arama izni de, iş sözleşmesi işveren tarafından feshedilen işçiye bu anlamda tanınan bir haktır. Peki, işten çıkartılan bütün işçilerin yeni iş arama izni hakkı var mı? Belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin sözleşmeleri feshedilirken ihbar süresine uyulması gerekmektedir.İşte bu yüzden 2 sene bir  sene aynı iş yerinde çalışan bir işçinin fesih süresi 6 haftadır.Bu süre zarfında işçi işten çıkarılmadan 6 hafta öncesinde bilgilendirilir ve aynı işçiye iş araması için izin vermek zorunluluğu bulunmaktadır. İşçi ve işveren bu iş arama iznini kendi aralarında anlaşıp ayarlayabilir minimum 2 saat günlük iş arama izni vardır?. iş arama iznini kullandırtmayan iş veren işçinin normal günlük ücretinin 3 katını ödemek zorundadır. 

İş Aratmayan Patronlar 3 Katı Ücreti İşçisine Vermek Zorundadır

Eğer bir işveren belirsiz süreli iş sözleşmesiyle bünyesinde çalıştırdığı işçiyi bildirim süresine uymadan derhal işten çıkarmak isterse işçiye bildirim süresi (Örneğin 6 ay çalışan bir işçiye 2 haftalık ücreti)  kadarki parayı peşin ödemek zorunluluğuna sahiptir.

Bildirim süresi boyunca işçisine yeni iş araması konusunda izin vermeyen işverenler işçilerine bildirim süresi boyunca çalıştırılması karşılığında hali hazırdaki işçinin ücretinin %100 zamlı halini ödemek zorunda olduğu gibi yeni iş arama süresindeki ücreti de ödemek sorumluluğundadır. İşte bu yüzden yeni iş arama iznini çalışanına kullandırtmayan patron işçisine 3 katı tutarında ücret vermek zorundadır.

 Kamupersoneli.net