Mevzuat

10 Mart 2016 Tarihli Resmi Gazetede Bankaların likiditesi ile ilgili açıklama

BDDK ( Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ) likidite yönetimi ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan yapılmış olan değişiklik ; bankaların likidite yeterliliğinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili yönetmelik  aşağıda açıklanmıştır.

MADDE 1 içerisinde yer alan bilgiler şu şekildedir ;  01.11.2006 tarihli ve 26333 ( yirmi altı bin üç yüz otuz üç ) sayılı Resmî Gazete ’ de yayımlanmış olan Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ile ilgili yönetmelik içerisinde geçici olarak bulunan 2’nci maddesinin içeriğinde yapılmış olan değişiklik şu şekildedir.

– Geçici madde 2 içerisinde yer alan bilgilerde değişiklik ise şu şekildedir ; 8 ‘ inci madde hükmünün uygulaması ile ilgili ; 31.12.2016 Cumartesi tarihine kadar dövize endekli olan varlık ve yükümlülükler yabancı para likidite yeterlilik oranı hesaplaması içerisinde yabancı para cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate alınabilir ,toplam likidite oranının hesaplanması ile ilgili ise TL ( Türk Lirası ) cinsinden varlık ve yükümlülük olarak dikkate alınmaya devam edileceği yer almaktadır. 

Madde 2 içerisinde yer alan bilgiler ise şu şekildedir ; Bu yönetmelik 01.01.2016 Cuma tarihinden itibaren geçerli olacaktır ancak yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Madde 3 içerisinde yer alan bilgiler ise şu şekildedir ; Yönetmelik içerisinde ki tüm yükümlülükleri BDDK yürütmektedir.