Akademik Personel

Dokuz Eylül Üniversitesi Akademik Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi Üniversitede çalışmak üzere 18 Akademik Personel alacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada adaylardan başvuruları zamanında ve eksiksiz olarak yapmaları istendi aksi taktirde başvurunun geçersiz olacağı kaydedildi.
Üniversiteye Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarında alım yapılacak.

İşte Üniversite tarafından verilen ilan ve detayları
 
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.

Bu ilanın yayın tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir.

Başvurularda hazırlanacak olan formlar Üniversitemiz web sayfasında bulunmaktadır.

Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

İLGİLİLERE DUYURULUR.

BİRİM/ANABİLİM DALI/ANASANAT

DALI/PROGRAMI UNVAN ADET NİTELİKLER

BUCA EĞİTİM FAKÜLTESİ

Biyoloji Eğitimi Profesör 1 Alan Eğitimi (Biyoloji Eğitimi) bilim alanında doçentliğini almış olmak ve toprak-bitki ilişkileri konusunda çalışmaları olmak.
Matematik Eğitimi Profesör 1 Matematik bilim alanında doçentliğini almış olmak.Matematik Eğitimi ve Polinomların Maksimum Modülleri konusunda çalışmaları olmak.

Kimya Eğitimi Doçent 1 Alan Eğitimi (Kimya Eğitimi ) bilim alanında doçentliğini almış olmak.Organik kimya eğitimi konularında çalışmaları olmak.
NOT : (*) Bulunan anabilim dallarında yabancı dilde öğretim yapıldığından, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim
Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmak.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Başvurular 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve kanunda belirtilen Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemizin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme-Atama İlkeleri ve Uygulama Esaslarına göre yapılacaktır.

Profesör kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, Doçentlik Belgelerinin onaylı
örneklerini, yayın listelerini, başlıca araştırma eserini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 6 (altı) nüsha dosyayı ekleyerek, Doçent kadroları daimi statüde olup, başvuracakların başvurdukları anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmişlerini, yayın listelerini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek Doçentlik Belgelerinin onaylı örnekleri ile birlikte bu ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığı’na, Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracakların başvurdukları anabilim dalını ve 2547 Sayılı Kanunun 23.maddesinin b fıkrasının 2 numaralı bendi uyarınca yapılacak sınava esas olmak üzere yabancı dillerini belirten dilekçelerine kısa özgeçmişlerini, Doktora belgelerini ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) nüsha dosyayı ekleyerek…